Tính Năng Cơ Bản

Hệ thống Sư Đồ là một hệ thống cộng đồng độc đáo, mang đậm tính đạo lý và tình nghĩa. Để hiểu rõ hơn tính năng của hệ thống này, chư vị đạo hữu hãy chú ý những điểm sau:

1. Sư phụ 

Để có thể trở thành sư phụ và nhận đệ tử, các Đạo Hữu phải đạt được các điều kiện sau đây:

    - Nhân vật của Đạo Hữu phải có cấp độ từ 30 trở lên.
    - Nhân vật hiện tại không có sư phụ hoặc đã có sư phụ nhưng đã xuất sư.
    - Số đệ tử hiện có của nhân vật này không quá 5 đệ tử (mới vào)
    - Tối đa 1 sư phụ có thể nhận là 256 đệ tử (đã xuất sư)

Lưu ý:

- Khi đạo hữu đã đạt đến 256 đệ tử mà đạo hữu vẫn muốn tiếp tục nhận thêm thì hãy trục xuất 5 đệ tử cũ và tiếp tục nhận đệ tử mới để có thể tăng thêm điểm sư đồ.

2. Đệ tử

Để có thể trở thành đệ tử và nhận sư phụ, các Đạo Hữu phải đạt được các điều kiện sau đây:

 • Nhân vật của Đạo Hữu phải có cấp độ từ 5 - 20.
 • Nhân vật hiện chưa có sư phụ.

3. Mối quan hệ sư đồ

 • Một đệ tử trong cùng 1 thời gian chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
 • Một sư phụ tối đa chỉ có thể có cùng lúc 5 đệ tử chưa xuất sư.
 • Đệ tử khi đạt cấp độ từ 30 trở lên sẽ có thể xuất sư bất cứ lúc nào.

4. Phương thức bái sư - Nhận đồ đệ

 • Nhấp chuột phải vào tên Đạo Hữu có cấp độ thích hợp đang đừng gần bạn và chọn “Mời nhận đồ đệ” để nhận làm đệ tử.
 • Nhấp chuột phải vào tên Đạo Hữu có cấp độ thích hợp đang đừng gần bạn và chọn “Xin bái sư” để chấp nhận người đó làm sư phụ.

 • Nhấp chuột phải vào Đạo Hữu khác hiển thị trên kênh chat và chọn “Mời nhận đồ đệ” để nhận làm đệ tử.
 • Nhấp chuột phải vào Đạo Hữu khác hiển thị trên kênh chat và chọn “Xin bái sư” để chấp nhận người đó làm sư phụ.

5. Kết bái qua hệ thống sư đồ

 • Cách 1: Đệ tử tìm sư phụ

+ Nhấn phím K hoặc nhấp chuột vào biểu tượng “Tin tức Sư Đồ” trên địa đồ nhỏ hoặc đến gặp NPC Bá Lạc để đăng ký tìm kiếm sư phụ hoặc đệ tử thông qua mục Tin Tức Sư Đồ.

NPC Bá Lạc

+ Tại bảng Tin tức Sư Đồ, hãy bấm chọn "Cầu Sư Bảng" ở góc phải trên.

+ Chọn đạo hữu muốn nhận làm sư phụ rồi bấm chữ "Xin nhập sư".

+ Sau khi xin nhập sư, thông tin nhập sư sẽ xuất hiện bên phía Đạo Hữu được bái sư và thông tin của đệ tử xin bái sư sẽ xuất hiện tại bảng thông tin sư đồ của sư phụ với trạng thái là "Thỉnh cầu nhập môn"

 + Nếu sư phụ đồng ý nhận đệ tử thỉnh cầu nhập môn thì đệ tử sẽ nhận được bưu kiện hệ thống thông báo rằng "xxx đã nhận yyy làm đồ đệ".

 • Cách 2: Sư phụ tìm đệ tử (Tương tự cách 1)

+ Nhấn phím K hoặc nhấp chuột vào biểu tượng trên địa đồ nhỏ hoặc đến gặp NPC Bá Lạc để đăng ký tìm kiếm sư phụ hoặc đệ tử thông qua mục Tin tức Sư Đồ.

+ Tại bảng Tin Tức Sư Đồ, hãy bấm chọn "Cầu Sư Bảng" ở góc phải trên.

+ Bấm "Nhập bảng" nếu muốn đăng ký làm sư phụ.

+ Tên của các sư phụ đã nhập bảng sẽ xuất hiện trên Cầu Sư Bảng. Các đạo hữu muốn tìm sư phụ có thể dễ dàng chọn lựa tại danh sách này. Nếu không muốn hiển thị tên trên Cầu Sư Bảng, hãy bấm chọn "Hủy bỏ".

+ Kiểm tra thông tin các đệ tử qua mục Tin tức Sư Đồ - trang "Bổn Môn"

+ Chọn tên đệ tử đang Thỉnh cầu nhập môn rồi bấm chọn "Mời nhập sư" - vị đệ tử này sẽ trở thành học đồ.

6. Báo cáo thành tích - Kiểm tra thông tin

 • Khi lên cấp, đệ tử hãy vào mục Tin tức Sư Đồ - trang Sư Môn để thực hiện chức năng “Báo thành tích”. Thành tích chính là số cấp độ (Level) đệ tử tu luyện được so với cấp độ đầu tiên lúc gia nhập sư môn hoặc cấp độ của lần báo thành tích gần nhất.

Ví dụ:

+ Lần báo thành tích đầu tiên: Cấp độ lúc gia nhập sư môn là 5, cấp độ sau khi tu luyện là 7 =>  Thành tích = 7 - 5 = 2. Sau khi báo cáo, thành tích sẽ trả về 0.

+ Lần báo thành tích tiếp theo: Cấp độ lần báo thành tích đầu tiên là 7, cấp độ sau khi tu luyện là 10 => Thành tích = 10 - 7 = 3. Sau khi báo cáo, thành tích sẽ trả về 0.

 • Sư phụ cũng có thể kiểm tra thông tin đệ tử của mình thông qua mục Tin tức Sư Đồ - trang Bổn Môn.

7. Phần thưởng của hệ thống Sư Đồ

Sau khi tạo quan hệ sư đồ xong, chỉ cần đệ tử lên cấp thì cả sư phụ lẫn đệ điều sẽ được nhận những phần thưởng có giá trị từ Hệ thống. Cụ thể như sau:

a. Cách sử dụng điểm Sư Đồ

 • Với điểm Sư Đồ, người chơi có thể đến các khu vực có NPC Danh Thương / Thương Nhân Danh Vọng để đổi lấy điểm Danh Vọng tại khu vực đó.

b. Điểm danh vọng = Điểm sư đồ x 100

 • Với điểm Danh Vọng, kỳ hiệp có thể mua được những món vật phẩm vô cùng giá trị (Y phục môn phái với các điểm thuộc tính hấp dẫn -  Trang bị Tử Tinh)

c. Điều kiện và tiến trình xuất sư

 • Đệ tử phải đạt cấp độ >= 30.
 • Sư phụ và đệ tử vào chung 1 tổ đội (nhóm), sư phụ làm Nhóm trưởng.
 • Sư phụ đến gặp NPC Bá Lạc.
 • Đối thoại với NPC này và chọn mục "Xuất sư"
 • Sau khi xuất sư thành công, 2 bên sẽ nhận được tin thông báo.

 • Thông tin hiển thị của đệ tử trong bảng Tin Tức Sư Đồ sẽ chuyển thành "Đã xuất sư"

1. Khi đồ đệ lên cấp 30 và xuất sư:

- Phần thưởng dành cho sư phụ:

- Phần thưởng dành cho đệ tử:

2. Khi đồ đệ lên cấp 40 và xuất sư:

- Phần thưởng dành cho sư phụ:

- Phần thưởng dành cho đệ tử:

8. Kết thúc quan hệ Sư đồ

 • Nếu đệ tử không báo cáo thành tích cho sư phụ trong vòng 7 ngày, sư phụ có thể trục xuất (Thanh trừ) đệ tử khỏi danh sách mà không bị mất mát gì.
 • Nếu sư phụ hoặc đệ tử, 1 trong 2 người tự đề xuất việc kết thúc quan hệ sư đồ mà không phù hợp với yêu cầu trên thì người đề xuất sẽ bị mất 5% điểm kinh nghiệm của cấp độ hiện tại và không thể bái sư hay thu nhận đệ tử trong vòng 24 giờ.
 • Ngoài ra, sư phụ có thể dùng vật phẩm "Sư Đồ Quyết Liệt Thư" để trục xuất mối quan hệ với các đệ không nghe lời khi còn đang trong quá trình tu luyện. Vật phẩm có bán tại mục "Hỗ Trợ" trong shop Kỳ Trân Các.

 • Sau khi tự động kết thúc quan hệ sư đồ, không chính thức tiến hành xuất sư tại NPC Bá Lạc thì cả sư phụ và đệ tử đều sẽ không nhận được quà thưởng khi đệ tử đạt cấp độ cao hơn.
 • Đệ tử tự kết thúc quan hệ sư đồ vẫn có thể tự làm sư phụ, thu nhận đệ tử khác khi thỏa các điều kiện.
 • Tam Giới sẽ càng thấm đậm tình người với hệ thống Sư Đồ. Sư phụ và đồ đệ sẽ là một mối gắn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp cho cộng đồng TSKH ngày càng phát triển và hưng thịnh.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

 •  Facebook
 • hotro@livevn.com
 • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!


Các tin khác