Tính Năng Đặc Biệt

Nguyên Thần
 
Nguyên Thần sẽ giúp nâng cao năng lực của nhân vật. Thăng cấp cho nguyên thần đòi hỏi phải có quá trình tu luyện nguyên thần (lịch luyện), lịch luyện này có thể có được thông qua việc thi đấu PVE trong Tu Luyện Trường.
1. Phân loại tu luyện nguyên thần
Tu luyện nguyên thần được chia thành 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới chia làm 10 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 3 gọi là Tiền Kỳ, cấp 4 đến 6 gọi là Trung Kỳ, cấp 7 đến 10 gọi là Hậu Kỳ.
2. Quy tắc tu luyện nguyên thần
Đạo hữu từ cấp 10 trở đi có thể bắt đầu tu luyện nguyên thần.
Nhấn phím "C" để mở cửa sổ nhân vật, sau đó chọn mục "Nguyên thần" để xem chi tiết về cấp độ Nguyên Thần hiện tại của người chơi.
Thăng cấp nguyên thần yêu cầu phải có lịch luyện, lịch luyện này có thể nhận được thông qua việc thi đấu PVE trong Tu Luyện Trường. 
Sau khi đạt được cấp độ Nguyên Thần nhất định thì sẽ có được kỹ năng của Nguyên Thần. 
Uy lực kỹ năng của nguyên thần sẽ tăng dần theo cấp độ của nguyên thần.
Cấp đội tối đa của nguyên thần hiện tại là 30.
3. Bế quan
Thông quan thời gian online, sau khi tích luỹ được một lượng nguyên thần lực nhất định, Đạo Hữu có thể offline. Trước khi thoát, hãy nhấn phím C để mở cửa sổ nguyên thần nhân vật, chọn "Bế quan tu luyện" trong mục nguyên thần, như vậy sau khi thoát trò chơi, nguyên thần sẽ giúp đạo hữu thu thập được một số lượng kinh nghiệm và tiêu hao đi lượng nguyên thần lực.
Trong điều kiện thông thường, lượng kinh nghiệm thu được khi bế quan rất ít, không thể so với lượng kinh nghiệm có được khi chơi, do đó đây chỉ có thể là một cách hỗ trợ thêm.
Người chơi nhấn phím C để mở cửa sổ nhân vật, sau đó chọn mục "Nguyên thần" , rồi nhấp vào nút "Bế quan".
Nhấn nút "Bắt đầu" trong cửa sổ Rời khỏi.
Sau khi offline, Đạo Hữu sẽ nhận được lượng kinh nghiệm và linh lực nhất định căn cứ vào cấp độ nhân vật và cấp độ nguyên thần (đơn vị là mỗi giờ).
Khi online trở lại, đạo hữu có thể nhấn vào nút "Thu" để nhận lượng kinh nghiệm và linh lực đó.
Khi bế quan, mỗi giờ sẽ tiêu hao 20 điểm nguyên thần lực. Khi online trở lại, mỗi 3 phút tăng 1 điểm nguyên thần lực.
Bảng cảnh giới nguyên thần
- Vật phẩm hỗ trợ bế quan
Ngoài cách bế quan thông thường, Đạo Hữu còn có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ cho việc bế quan được bán từ Kỳ Trân Các. Tuy nhiên, khi bế quan phải có đủ lượng vật phẩm sử dụng trong 1 giờ thì hệ thống mới tự động sử dụng.
 
Ngưng Thần Tu Luyện
Ngưng thần tu luyện là 1 tính năng nổi bật của Nguyên Thần. Để sử dụng được tính năng Ngưng Thần Tu Luyện, các Đạo hữu cần phải có vật phẩm Ngưng Thần Quả (Loại quả dùng khi ở trang thái nguyên thần, có thể cung cấp lượng nguyên khí cần cho Ngưng thần).
Ngưng Thần Quả
Để sử dụng Ngưng Thần Tu Luyện, các Đạo hữu bấm vào bảng sau:
Sẽ xuất hiện bảng Ngưng Thần:
Bấm chọn “Bắt đầu ngưng thần” để tiến vào trạng thái ngưng thần biến thân. Mỗi phút sẽ tiêu hao 1 Ngưng Thần Quả và giảm 1 lần Ngưng Thần, nhận được 1 lần kinh nghiệm và linh lực.
Lúc đang Ngưng Thần không thể chiến đấu, mở quán kinh doanh, triệu hồi linh thú. Nếu đạo hữu tinh luyện và khảm nạm pháp bảo chính càng cao, thuộc tính pháp bảo càng tốt thì mỗi phút nhận được càng nhiều kinh nghiệm và linh lực.
Khi ở trạng thái Ngưng Thần thì Nguyên thần xuất khiếu, tiến vào trạng thái ngưng thần và tự động hấp thu kinh nghiệm và linh lực.
Hình ảnh nhân vật khi đang trong trại thái Ngưng Thần
Đi vào khu vực không cho phép Ngưng Thần, sẽ  tạm dừng hấp thu kinh nghiệm và linh lực. Không hao tổn vật phẩm Ngưng Thần. Sẽ khôi phục trạng thái khi rời khỏi khu vực không cho phép ngưng thần.
Cấp độ tối thiểu để Ngưng thần là 30.
 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công! 

Các tin khác