Hệ Thống Nhiệm Vụ

Các đạo hữu làm theo thứ tự nhiệm vụ để xuất hiện nhiệm vụ lấy vũ khí 7x Ngọc Lục khóa định.

Chuỗi nhiệm vụ thứ 1:


- Nhiệm vụ 1: Bách Man Thất Bảo
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 2: Kim Tằm Bách Cổ Độc
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 3: Hàn Quang Bích Hỏa
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 4: Tứ Thượng Vi Pháp Bảo
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 5: Bách Quỷ Dạ Hành Đồ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 6: Thiên Quang Lưu Ly Tháp
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Bách Độc Tru Tiên Kiếm
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Thất Bảo Chi Thủ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 9: Bí Mật Huyền Tẫn Châu
Npc: Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Dật [1410;1346] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn
Phần thưởng vũ khí các phái cho nhiệm vụ này:

1. Nga My - Đao

2. Phật Môn - Côn

3. Bách Hoa - Luân

4. Thanh Thành - Đoản

5. Tiên Cầm - Nỏ

[Hình: F2HEvwq.png]Chuỗi nhiệm vụ thứ 2:


- Nhiệm vụ 1: Úy Trì Hỏa Bị Giam
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 2: Bổ Sung Nguyên Khí
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 3: Bất Động Minh Vương Trận
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 4: Thoát Ly Quỷ Trấn
Npc: Úy Trì Hỏa [1727;736] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 5: Phân Hóa Đối Thủ
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 6: Ngón Bài Của Tân Thìn Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Tượng Nữ Thần Thiên Long
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Diệt Mai Lộc Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

Phần thưởng vũ khí các phái cho nhiệm vụ này:
 
 
 
 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

 

Các tin khác