Hệ Thống Địa Đồ

  Tam giới huyền ảo, Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 có biết bao điều hấp dẫn đang chờ đạo hữu khám phá.
  Sau đây là 1 số hình ảnh địa đồ thu nhỏ của Thục Sơn Kỳ Hiệp 2.
   
  Hệ thống hiện tại chia làm 2 khu vực chính bao gồm:
   
  1. Đại Lục Tây Bộ
  Dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 1 -> 60
   
  Bản đồ Đại Lục Tây Bộ
  Đại Lục Tây Bộ bao gồm các địa đồ cụ thể như sau:
  Ngưng Bích Nhai
  Nga My Sơn
  Thanh Thành Sơn

  Hắc Cốc
  Bách Hoa Sơn
  Thiên Hóa Thôn
  Dục Thành Thôn
  Hổ Trảo Sơn
   Vân Linh Sơn
   Thành Đô
  Từ Vân Tự
  Quế Hoa Sơn
  Tuyết Sơn
  Thanh Loa Sơn
  Mãng Thương Sơn

  Đới Gia Trường

  Bắc Đình Cổ Địa

  Phi Lôi Lĩnh
   2. Đại Lục Đông Bộ
  Dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 61 -> 75
   
  Bản đồ Đại Lục Đông Bộ
  Đại Lục Đông Bộ bao gồm các địa đồ cụ thể sau:
  Tứ Môn Sơn
  Tứ Môn Sơn Tây Bộ
  Bách Man Sơn
  Dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 76 trở lên
  An Lạc Đảo
  Nam Minh Triều
  Tử Vân Đảo

  3. Vương Thành

  Dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 85 trở lên

  Vương Thành

  Giã Bộ và Lỗ Bộ

  Mỹ Nhân Nhiêm Hải

  Thương Long Chi Địa

  Đàm Quy Chi Địa

  Nhuệ Hổ Chi Địa

  Diễm Tước Chi Địa

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

  Các tin khác