Tính Năng Cơ Bản

Thông qua vật phẩm trung gian, mang ý chí linh lực của bản thân truyền vào pháp bảo, thức tỉnh và khóa định linh hồn của pháp bảo, giúp tăng cường uy lực. Tuy nhiên, pháp bảo sau khi đã được điểm hóa sẽ không thể tiến hành giao dịch hay di chuyển.

Đối tượng có thể khóa định linh hồn gồm:
         - Pháp bảo chính
         - Pháp bảo phụ
         - Trang bị

Hộ phù và giới chỉ không thể tiến hành khoá định linh hồn.

 Vật phẩm trước khi khóa định Vật phẩm sau khi khóa định

1. Nguyên liệu khóa định

2. Tiến hành khóa định

Sau khi thu thập đủ vật liệu khoá định, đến gặp NPC Phục Hổ Tu Luyện Giả và chọn "Khoá định linh hồn", đặt các vật phẩm vào đúng vị trí và nhấn "Chế tạo".

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!


Các tin khác