Tính Năng Cơ Bản

Thục sơn Tam Giới có một hệ thống bang hội vô cùng lớn mạnh, ở đây đạo hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng của một cuộc sống khác trong game. Được kết giao bằng hữu, nối rộng vòng tay đến khắp mọi nơi.
1. Tạo bang hội
 • Yêu cầu cấp độ: đạo hữu đạt đến cấp 30
 • Chi phí hao tổn: 50 lượng vàng
 • Khi đạo hữu đã đạt đến đẳng cấp yêu cầu và có đủ số ngân lượng cần thiết, thì hãy tìm đến NPC Quản Lý Bang Hội ở Thành Đô. Trong quá trình tiến hành sáng lập bang hội cần nhập tên (danh xưng) của bang hội.
NPC Quản Lý Bang Hội
 • Tạo thành công sẽ có bang hội cấp 1.
 • Được nhận danh xưng bang chủ tương ứng với bang hội.
 • Sở hữu kênh chat riêng của bang hội của mình.
 • Có thể sử dụng các chức năng cơ bản của bang hội như tiếp nhận bang chúng, khai trừ bang chúng, giao nhậm chức vị …
       • Chức vụ trong bang: Bang Chủ, Trưởng Lão, Đường Chủ, Bang Chúng, Tân Thủ. Trong đó bang hội cấp 1 có thể có 1 Trưởng Lão, 3 Đường Chủ và có tổng cộng 30 thành viên. Cấp độ bang hội càng cao thì càng tăng thêm được nhiều thành viên.
Đối thoại với NPC Quản Lý Bang Hội
Giao diện thành lập bang hội
Dòng thông báo thành lập bang hội thành công
 • Đăng kí lãnh địa cần tiêu tốn 200 lượng vàng. 
2. Quyền Lực Trong Bang Hội
 • Bang Chủ
 • Giải tán bang
 • Đổi Bang Chủ
 • Khai trừ
 • Tiếp nhận bang chúng
 • Thăng cấp bang
 • Nâng cấp và tu sửa kiến trúc bang  
 • Xác định chức vị
 • Thu chi ngân quỹ bang hội
 • Liên Minh với các bang hội khác
 • Đăng ký Bang Chiến và Công Thành Chiến
 • Đăng tin bang hội
  • Trưởng Lão
 • Khai trừ bang chúng
 • Tiếp nhận bang chúng    
 • Rời bỏ bang hội
 • Thu chi ngân quỹ bang hội
 • Xác định chức vị (từ Đường Chủ trở xuống)
 • Xây dựng bang
 • Đăng tin bang hội
  • Đường Chủ
 • Tiếp nhận bang chúng
 • Rời bỏ bang hội
 • Khai trừ bang chúng
 • Xây dựng bang
  • Bang Chúng
 • Rời bỏ bang hội
 • Xây dựng bang
3. Giao diện của Bang Hội
Phím Tắt: G
Khi nhấn phím “G” đạo hữu sẽ thấy được giao diện bang hội như sau:
Giao diện bang hội
 1. Tên, chức vụ, điểm cống hiến, vị trí, cấp độ và môn phái của nhân vật.
 2. Thêm thành viên mới
Giao diện mời gia nhập bang hội
 1. Khai trừ thành viên
 2. Quản lý thành viên
Giao diện quản lý thành viên
- Để thay đổi chức vụ của các thành viên.
- Quản lý phân đường, chỉ có Bang chủ mới có quyền chuyển các thành viên vào các phân đường khác nhau. Số lượng các phân đường có thể được tăng lên nếu bang hội đạt cấp độ cao hơn.
 1. Tin bang hội: nơi các tin tức hằng ngày được thông báo, do Bang Chủ và Trưởng Lão sửa đổi
 2. Danh hiệu thành viên
Giao diện đặt danh hiệu
 1. Phân đường: mỗi bang có 3 phân đường, tên phân đường có thể được thay đổi bởi các Đường Chủ của phân đường đó hay các thành viên có chức vụ cao hơn.

Giao diện quản lý phân đường trước và sau khi đổi tên
 1. Đổi Bang Chủ: chọn người thay thế và đổi chức vụ.
Giao diện đổi bang chủ
 1. Giải tán bang hội: mỗi thành viên sẽ được thông báo tin tức về thời hạn giải tán khi đăng nhập vào tất cả các thời gian. Bang hội sẽ được giải tán sau 7 ngày và Bang Chủ có thể chọn để khôi phục bang hội trong thời gian này.
Giao diện giải tán bang hội
Dòng thông báo giải tán bang hội
Giao diện khôi phục bang hội
  
Dòng thông báo khôi phục bang hội
      10. Liên Minh: thêm bang hội muốn liên minh
Giao diện liên minh bang hội
Nhập tên bang hội cần liên minh
Dòng thông báo liên minh thành công
       11. Đăng ký bang chiến: khác với Công Thành Chiến là nhiều Bang Hội đăng ký để chiếm thành hay cướp thành từ tay Thành Chủ thì Bang Chiến là nơi để cho các Bang Hội có cơ hội so tài với nhau mà không sợ bị tăng điểm PK. Mỗi lần đăng ký sẽ tốn phí 20 lượng vàng.
Giao diện bảng Bang Chiến
Giao diện đăng ký Bang Chiến
Xác nhận đăng ký
       12. Đăng ký vào Bang: khi nhấn vào phần Đăng Ký vào Bang đạo hữu sẽ thấy hiện giao diện đăng ký, chọn nhân vật muốn thu nhận. Người chơi khi đạt đủ cấp độ và chưa gia nhập bang hội nào có thể Đăng Ký để được thu nhận vào Bang.
Giao diện Bảng Đăng Ký vào Bang Hội
4. Lãnh Địa Bang Hội
Sau khi Thỉnh Lãnh Địa Bang Hội, đạo hữu đến tìm NPC Bang Hội Lãnh Địa Thủ Môn để tiến vào lãnh địa.
NPC Bang Hội Lãnh Địa Thủ Môn
Lãnh địa bang hội là nơi hoàn toàn độc lập giành riêng cho các thành viên của bang tập hợp và tu luyện. Trao đổi các kỹ năng đánh Boss, đi cấm địa và cùng so tài giữa các thành viên với nhau để nâng cao khả năng chiến đấu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tất cả các thành viên của bang hội có nhiệm vụ xây dựng và đóng góp tài nguyên để nâng cấp bang hội ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.
Có tất cả 5 công trình xây dựng, bao gồm: Thiên Nguyên Đỉnh, Sinh Mệnh Chi Thụ, Kiếm Tiên Đài, Thái Hư Động và Tiên Linh Các.

I. Thiên Nguyên Đỉnh

Là cơ thạch của lãnh địa bang hội, các thành viên có thể quyên góp ngân lượng để đổi lấy điểm cống hiến bang hội, 1 điểm cống hiến tương đương với 1 điểm phồn vinh của bang hội. Để xây dựng các công trình hoặc nâng cấp cho các công trình của bang hội đều cần có điểm phồn vinh tương ứng. Do đó phải tăng độ phồn vinh mới có thể phát triển bang hội, giúp thành viên trong bang nhận thêm nhiều lợi ích.
Thiên Nguyên Đỉnh
Độ phồn vinh của bang hội có thể được tăng bằng cách quyên góp ngân lượng hoặc hoàn thành các nhiệm vụ bang hội của Kiếm Tiên Đài.
Giao diện đối thoại Thiên Nguyên Đỉnh
Mỗi thành viên mốt ngày tối đa thu được 600 điểm cống hiến, quyên góp 20 lượng vàng = 600 điểm cống hiến.
Tài Nguyên Quyên Góp
Dòng thông báo quyên góp thành công

Nhận các nhiệm vụ ở Thiên Nguyên Đỉnh để tăng độ phồn vinh và điểm cống hiến của bản thân. Bao gồm các nhiệm vụ sau: Bang Hội Tổng Lệnh, Bang Chúng Rộn Ràng, Công Thành Lược Địa – Chu Tước Thành, Chuẩn Bị Trước Chiến Đấu, Huyết Chiến Vì Danh Dự.

Bang Hội Tổng Lệnh: tăng 2000 điểm phồn vinh của bang hội và nhận được vật phẩm hỗ trợ khi bế quan.

Bang Chúng Rộn Ràng: hoàn thành nhiệm vụ tăng 600 điểm cống hiến.

Công Thành Lược Địa – Chu Tước Thành: hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy các viên ngọc quý.

Chuẩn Bị Trước Chiến Đấu: hoàn thành nhiệm vụ để nhận các vật phẩm hỗ trợ tham gia Công Thành Chiến.

Huyết Chiến Vì Danh Dự: Bang chúng nào khi tham gia Công Thành Chiến hạ gục được 50 thành viên bên Bang Hội khác sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn từ Thiên Nguyên Đỉnh.

Các đạo hữu còn có thể nhận được nhiều phần quà bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Cống Hiến Bang Hội từ NPC Lý Bán Tiên (277,-523)

Ngoài ra Thiên Nguyên Đỉnh còn là thương khố của bang hội, thành viên nào cũng có thể ngân lượng hoặc vật phẩm. Tuy nhiên chỉ có Bang Chủ và Trưởng Lão mới có thể rút ngân lượng và vật phẩm để sử dụng.
Số ngân lượng để xây dựng bang hội cũng là ngân lượng trong thương khố, vì thế phải đảm bảo số ngân lượng trong thương khố luôn đủ. Cấp độ của Thiên Nguyên Đỉnh chính là cơ sở cho việc xây dựng và nâng cấp các công trình khác.
Thương Khố Bang Hội
Khi Thiên Nguyên Đỉnh đạt đến cấp 5 thì thương khố bang hội sẽ tự động mở rộng thành 2 trang.
Các thành viên có thể dùng Bang Hội Lệnh Bài để trực tiếp về Bang Hội dù thành viên đó đang ở đâu. Đối thoại với Thiên Nguyên Đỉnh để nhận Bang Hội Lệnh Bài.
Cách Nâng Cấp và Chức Năng
II. Sinh Mệnh Chi Thụ
Thiên Nguyên Đỉnh đạt cấp 2 sẽ có thể xây dựng Sinh Mệnh Chi Thụ.
Cây sinh mệnh: tượng trưng cho sự phồn vinh của bang hội, cấp độ của Cây Sinh Mệnh cũng là cấp độ của bang hội. Cấp độ bang hội càng cao thì số lượng thành viên có thể thu nạp cũng sẽ tăng theo, trở nên ngày càng hưng thịnh.
Khi Sinh Mệnh Chi Thụ đạt cấp 7 bang hội có thể có 60 thành viên, trong đó có 2 Trưởng Lão và 6 Đường Chủ.
Sinh Mệnh Chi Thụ

Đối thoại với Sinh Mệnh Chi Thạch để nhận các nhiệm vụ bang hội.

Bao gồm nhiệm vụ Bang Hội Tắm Tiên, Dũng Sĩ Quang Vinh và nhiệm vụ Có Phước Cùng Hưởng

Hoàn thành nhiệm vụ để kích hoạt năng lượng tiên khí ẩn tàng trong Sinh Mệnh Chi Thụ, các thành viên trong bang tập trung xung quanh Sinh Mệnh Chi Thụ để nhận được điểm kinh nghiệm và linh lực tương ứng trong 15 phút.

Đối thoại với Sinh Mệnh Chi Thạch
Cách Nâng Cấp và Chức Năng
III. Kiếm Tiên Đài
Trong tam giới có ai lại không muốn trở thành bá chủ thiên hạ, nhưng muốn đạt đến điều đó phải trải qua một quá trình tu luyện lâu dài. Mỗi bang hội muốn lớn mạnh thì cần có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các thành viên trong bang.
Kiếm Tiên Đài là nơi mà Kiếm Tiên tiền bối để lại rất nhiều nhiệm vụ nhằm giúp cho các thành viên trong bang nâng cao tu vi của bản thân. Nếu hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tăng độ cống hiến của bản thân và độ phồn vinh của bang hội.
Cấp độ của Kiếm Tiên Đài và Sinh Mệnh Chi Thụ càng cao thì sẽ nhận được nhiệm vụ bang hội có cấp độ càng cao.
Kiếm Tiên Đài và Bảng Nhiệm Vụ
Cách Nâng Cấp và Chức Năng
IV. Thái Hư Động
Thái Hư Động trước đây là nơi tu luyện của các tiên nhân trước khi phi thiên. Nơi đây ẩn chứa rất nhiều linh lực và tiên bảo. Mỗi ngày Bang Chủ có thể khai khoáng ở đây 1 lần, thu được khoáng thạch gia tăng linh lực, có thể phân phát hoặc làm phần thưởng cho thành viên nào có nhiều cống hiến.
Cấp độ của Thái Hư Động và Sinh Mệnh Chi Thụ càng cao thì khoáng sản thu được càng có giá trị.
Thái Hư Động
Đối thoại với NPC Thanh Hư Tử để nhận nhiệm vụ và mua vật phẩm hỗ trợ khai thác khoáng thạch.
NPC Thanh Hư Tử
Giao diện đối thoại với NPC Thanh Hư Tử
Cách Nâng Cấp và Chức Năng
V. Tiên Linh Các
Là nơi cất giữ các vật phẩm quý hiếm của Tiên Gia, các thành viên trong bang có thể mua một số vật phẩm đặc biệt ở đây, rất có lợi cho việc tu luyện.
Tuy nhiên các thành viên phải đạt đến độ cống hiến nhất định mới có thể mua được các vật phẩm này.
Đến gặp NPC Tiên Linh Đệ Tử để tiến hành mua vật phẩm.
NPC Tiên Linh Đệ Tử
giao diện đối thoại với NPC Tiên Linh Đệ Tử
Cách Nâng Cấp và Chức Năng
 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

 •  Facebook
 • hotro@livevn.com
 • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

 

Các tin khác