Hệ Thống Linh Thú

Trong thế giới Thục sơn kỳ hiệp 2 rộng lớn, không thể không nhắc đến những người bạn đồng hành cùng ta trên bước đường khám phá. Ngoài khả năng di chuyển nhanh mà Đạo hữu còn có thể nâng cấp các kỵ thú của mình lên tầm cao hơn. Và với tính năng khảm nạm thì kỵ thú sẽ được thay đổi diện mạo tạo sức hút và độ mạnh mẽ cho từng loại kỵ thú.

Chúng ta hãy tìm hiểu 1 số kỵ thú trong game nhé:

I. Kỵ thú khóa định cơ bản

Tiểu Bạch Hổ - Thú cưỡi cơ bản

Đạo hữu đạt cấp 5, sau khi gia nhập Sư Môn và báo cáo thành tích cho Sư Phụ sẽ được nhận một kỵ thú Tiểu Hổ. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm về Bưu Kiện của đạo hữu.

Bưu kiện nhận được

II. Kỵ Thú Lão Hổ - Kỵ Thú Huyền thoại nhận được từ nhiệm vụ
Để khẳng định đẳng cấp cao hơn của mình, bước đến cấp độ 25, Đạo Hữu còn có thể sở hữu thêm một cọp vàng (Lão Hổ) đầy oai phong khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Lý Bán Tiên ở Thành Đô. Được Lý Bán Tiên thuần hóa và huấn luyện lúc ông còn trên núi tu hành, Lão Hổ là một loài linh thú có tiềm lực vô song. Biết được Đạo Hữu có tấm lòng lương thiện, tham gia chánh đạo chống ác ma, Lý Bán Tiên sẽ tặng lại kỵ thú Lão Hổ dành cho đạo hữu nào vượt qua thử thách.


Lão Hổ

III. Khảm nạm Kỵ Thú - Tăng tốc và biến hình

Ngoài Tiểu Bạch Hổ là Kỵ Thú không thể nâng cấp khảm nạm thì những loại Kỵ Thú còn lại như Lão Hổ hay những Kỵ Thú được rao bán trong Kỳ Trân Các (Xích Diễm Mã, Bạch Hùng ...) đều là những loài kỵ thần thú đặc biệt có thể khảm nạm được.
Đạo hữu có thể khảm nạm Bảo Thạch để tăng tốc độ di chuyển cho kỵ thú của mình. Khi đạt đến từng đẳng cấp khảm nạm nhất định, Kỵ Thú còn thay đổi cả hình dạng bên ngoài. Chúng sẽ khoác trên mình những khuôn giáp hoàng kim chói lòa hay thể hiện hiệu ứng đẹp mắt. Đạo hữu sẽ thật sự hãnh diện khi trở thành chủ nhân của một kỵ thần thú đẳng cấp vô song này.
Để nâng cấp Kỵ Thú, đạo hữu hãy đến gặp NPC Thiết Tượng, dùng chức năng khảm nạm để nâng cấp bằng những viên bảo thạch (Tiểu Hoành Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch và Đại Hoành Bảo Thạch).

Khảm nạm tại NPC Thiết Tượng

IV. Kỵ thú Kỳ Trân Các
Bộ Mãnh Hổ

1. Lão Hổ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lão Hổ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Có thể sử dụng Hoành bảo Thạch để khảm nạm lên các cấp độ cao hơn.
Thời gian vận 5 giây
Đạo hữu có thể sử dụng vật phẩm “Lão Hổ Cường Hóa Phù” cho kỵ thù Lão Hổ +7 trở lên để giảm thời gian vận từ 5 giây còn 2 giây. Cường hóa kỵ thú Lão Hổ thông qua NPC Quản Lý Tọa Kỵ tại Thành Đô

2. Bạch Ngạch Mãnh Hổ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Bạch Ngạch Mãnh Hổ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

3. Ngân Giáp Bạch Hổ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Bạch Ngạch Mãnh Hổ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây. Có thể mua tại shop Kỳ Trân Các.
 
Bộ Đại Hùng
4. Bạch Hùng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Bạch Hùng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

 
5. Nguyệt Hùng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Nguyệt Hùng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

 
6. Diệm Hùng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Diệm Hùng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

 
 Bộ Thần Lang
7. Ngân Lang

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ngân Lang tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

8. Hỏa Lang

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hỏa Lang tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Linh Hồ

9. Tuyết Ngọc Hồ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tuyết Ngọc Hồ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

10. Tử Mị Hồ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Mị Hồ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Kì Lân

11. Hải Kỳ Lân

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hải Kỳ Lân tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

12. Hỏa Kỳ Lân

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hỏa Kỳ Lân tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Ngọc Lộc

13. Tử Sắc Tuần Lộc

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Sắc Tuần Lộc tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

14. Tông Mao Tuần Lộc

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tông Mao Tuần Lộc tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Chiến Mã

15. Lam Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lam Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

16. Xích Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Xích Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

17. Hắc Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hắc Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

18. Kim Giáp Thiên Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Giáp Thiên Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phật Đài

19. Lượng Ngân Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lượng Ngân Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây 

20. Bảo Liên Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Bảo Liên Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

21. Băng Tuyết Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Băng Tuyết Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phi Kiếm

22. Tử Hiên Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Hiên Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

23. Thiên Lôi Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Thiên Lôi Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

24. Thiên Viên Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Thiên Viên Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

25. Ma Kiếm Cô Lâu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ma Kiếm Cô Lâu tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Ưng Diêu

26. Ám Dạ Ưng Diêu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ám Dạ Ưng Diêu tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

27. U Linh Điện Diêu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi U Linh Điện Diêu tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Thiên Long

28. Kim Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

29. Lam Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lam Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

30. Hắc Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hắc Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

31. Nhuệ Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Nhuệ Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phụng Hoàng

32. Kim Vũ Phụng Hoàng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Vũ Phụng Hoàng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

33. Huyết Hỏa Phụng Hoàng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Huyết Hỏa Phụng Hoàng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Ngoài ra còn rất nhiều Kỵ Thú khác đã được bán trong Kỳ Trân Các. Quý Đạo Hữu có thể khám phá khi ngao du trong Tam Giới Túy Tiêu Dao.

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác