Hệ Thống Boss

  Hệ thống BOSS Ngân Anh

  1. Ngân Anh Thái Hoa Tặc

  Cấp độ: 26
  Quái vật đặc biệt xuất hiện gần Phía Tây Thành Đô, trước đây là một tên cướp. Sau đó, hắn đã học được kỹ năng từ sư phụ trong Từ Vân Tự. Bây giờ để đánh bại hắn ta quả là một việc khó khăn. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 1500 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 22, Tất cấp độ 24, Đai cấp độ 26 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 27 và Phù cấp độ 29.

  2. Ngân Anh Kim Cương Võ Tăng

  Cấp độ: 29
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Hắc Phong Đường Hậu Viện.Vốn là người mạnh nhất trong các Hộ Pháp Kim Cương của Từ Vân Tự, mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 1900 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự. Không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Giáp cấp độ 28, Thủ cấp độ 23, Ngoa cấp độ 25 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 27 và Phù cấp độ 29.

  3. Ngân Anh Thiết Nhân

  Cấp độ: 33
  Quái vật đặc biệt xuất hiện gần Hồng Hoa Động, được Hồng Hoa Bà Bà chăm sóc. Được truyền thụ rất nhiều kỹ năng phòng thủ và tấn công cực mạnh. Xuất hiện 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 2200 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 32, Tất cấp độ 34, Đai cấp độ 36 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 37 và Phù cấp độ 39.

  4. Ngân Anh Lâm Chưởng Hắc Hùng

  Cấp độ: 37
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Tiểu Trường Bạch Sơn – Quỷ Phong Sơn Cốc. Bên trong Quỷ Phong Sơn Cốc có một loại chân khí đột ngột biến dị làm cho hắn bị ảnh hưởng, có lực chiến rất mạnh. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 2700 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 32, Tất cấp độ 34, Đai cấp độ 36 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 37 và Phù cấp độ 39.

  5. Ngân Anh Ma Cung Trảo Nha

  Cấp độ: 40
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Thanh Loa Sơn Phù Băng Khu. Tinh anh chiến đấu do Thanh Viễn Tự và Thanh Loa Sơn Ma cung liên thủ hợp tác tạo ra. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 3000 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Giáp cấp độ 38, Thủ cấp độ 33, Ngoa cấp độ 35 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 37 và Phù cấp độ 39.

  6. Ngân Anh Thanh Loa Sơn Ảo Ma

  Cấp độ: 44
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Thanh Loa Sơn – Ma Cung Tử Môn, vốn là giáo sĩ cao cấp của Ma giáo, được phái tới Ma Cung Thanh Loa Sơn trông coi Sinh Tử Chi Môn. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 3400 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 42, Tất cấp độ 44, Đai cấp độ 46 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 47 và Phù cấp độ 49.

  7. Ngân Anh Sơn Tiêu Chiến Sĩ

  Cấp độ: 47
  Quái vật đặc biệt xuất hiện trong Sào Huyệt Sơn Tiêu ở Mãng Thương Sơn, được Yêu Thi Cốc Thần ẩn cư ở Mãng Thương Sơn trợ giúp, có được thực lực cực mạnh. Xuất hiện cách 3 giờ một lần .
  Tính năng: Gây 3800 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 42, Tất cấp độ 44, Đai cấp độ 46 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 47 và Phù cấp độ 49.

  8. Ngân Anh Lục Thụ Quỷ Linh

  Cấp độ: 49
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Quỷ Hống Lâm – Mãng Thương Sơn. Là Nguyên Khí Chi Thụ do Yêu Nhân Động Phủ của chính vị thủ lĩnh hợp lực bồi dưỡng ra và cuối cùng chuyển hóa thành Thụ Linh. Xuất hiện cách 3 giờ một lần .
  Tính năng: Gây 4000 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Giáp cấp độ 48, Thủ cấp độ 43, Ngoa cấp độ 45 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 47 và Phù cấp độ 49.

  9. Ngân Anh Hoang Dã Hãn Phỉ

  Cấp độ: 56
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Mê Tung Lâm – Đới Gia Trường, chúng có sức tấn công rất mạnh. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 4800 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 52, Tất cấp độ 54, Ngoa cấp độ 55, Đai cấp độ 56 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 57 và Phù cấp độ 59.

  10. Ngân Anh Ngũ Đài Sơn Lực Sĩ

  Cấp độ: 62
  Quái vật đặc biệt xuất hiện trong Di Tích Nguyệt Long Thôn núi Tứ Môn, vốn là Thiếp thân hộ vệ của Ngũ Đài Sơn Hỗn Nguyên Tổ Sư, sau khi Hỗn Nguyên Tổ Sư chết thì hóa thân thành đệ tử thường để ẩn thân phận. Xuất hiện cách 3 giờ một lần.
  Tính năng: Gây 5600 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 62, Thủ cấp độ 63, Ngoa cấp độ 65 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 57 và Phù cấp độ 59.

  11. Ngân Anh Vu Cổ Nô

  Cấp độ: 68
  Quái vật đặc biệt xuất hiện ở Xích Thân Động – Bách Man Sơn, là đại thành kết hợp các loại cổ thuật của Động Huyền Tiên Bà, là tác phẩm hoàn mĩ trong Vu Cổ. Xuất hiện cách 3 giờ một lần .
  Tính năng: Gây 6600 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự không có kỹ năng đặc biệt. Đạo hữu trang bị không mạnh nên lập tổ đội 4 người trở lên, tận dụng kỹ năng đánh xa và khống chế để tiêu diệt địch.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 62, Thủ cấp độ 63, Ngoa cấp độ 65, Đai cấp độ 66 của tất cả các phái, Nhẫn cấp độ 67
   

  Hệ thống BOSS Thế Giới

   1. Trư Diện Miêu Vương

  Cấp độ: 40
  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Quế Hoa Sơn Bích Tuyền Giản, có sức mạnh thần bí. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Gây 4500 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự. Kỹ năng tấn công bằng độc khống chế số đông phạm vi lớn. Không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng Giảm Tốc Độ Di Chuyển, Hôn Mê, Đóng Băng. Kháng Hỏa hệ và Lôi hệ cao nhưng kháng Phật hệ và Độc hệ lại thấp.
  Sau khi tiêu diệt sẽ tăng thêm 10% tốc độ di chuyển duy trì trong một giờ.
  Các vật phẩm rớt: Tất cả các trang bị của các phái có cấp độ từ 30 – 40, Vũ khí của các phái cấp độ 40. Oản cấp độ 42, Tất cấp độ 44, Đai cấp độ 46, Nhẫn cấp độ 37 và Phù cấp độ 39.

  2. Lịch Quỷ Cương Thi

  Cấp độ: 50
  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Mãng Thương Sơn Triệu Thần Điện, có sức mạnh thần bí. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Gây 8400 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự. Kỹ năng tấn công bằng độc khống chế số đông phạm vi lớn. Không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng Giảm Tốc Độ Di Chuyển, Hôn Mê, Đóng Băng. Kháng Hỏa hệ và Lôi hệ cao nhưng kháng Phật hệ và Độc hệ lại thấp.
  Sau khi tiêu diệt sẽ tăng thêm 10% mức độ sát thương duy trì trong một giờ.
  Các vật phẩm rớt: Tất cả các trang bị của các phái có cấp độ từ 40 – 50, Vũ khí của các phái cấp độ 50. Oản cấp độ 52, Tất cấp độ 54, Đai cấp độ 56, Nhẫn cấp độ 47 và Phù cấp độ 49.

  3. Giang Dương Đại Phỉ

  Cấp độ: 60
  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Đới Gia Trường Lữ Thôn Tân Trại, có sức mạnh thần bí. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Gây 16000 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự. Kỹ năng tấn công bằng độc khống chế số đông phạm vi lớn. Không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng Giảm Tốc Độ Di Chuyển, Hôn Mê, Đóng Băng. Kháng Hỏa hệ và Lôi hệ cao nhưng kháng Phật hệ và Độc hệ lại thấp.
  Sau khi tiêu diệt sẽ tăng thêm 10% hấp thụ sát thương duy trì trong một giờ.
  Các vật phẩm rớt: Tất cả các trang bị của các phái có cấp độ từ 50 – 60, Vũ khí của các phái cấp độ 60. Oản cấp độ 62, Tất cấp độ 64, Đai cấp độ 66, Nhẫn cấp độ 57 và Phù cấp độ 59.

  4. Địa Ngục Diệm Ma

  Cấp độ: 70

  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Khổng Tước Hà - Nguyệt Long Thôn, có sức mạnh thần bí. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Gây 120000 sát thương cho người chơi nếu không có trang bị phòng ngự. Kỹ năng tấn công bằng độc và khống chế số đông phạm vi lớn. Không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng Giảm Tốc Độ Di Chuyển, Hôn Mê, Đóng Băng. Có khả năng kháng phòng ngự của tất cả các phái cao.
  Các vật phẩm rớt: Oản cấp độ 62, Thủ cấp độ 63, Tất cấp độ 64, Ngoa cấp độ 65 và vũ khí cấp độ 70 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 67 và Phù cấp độ 69 và các vật phẩm khác.
  5. Sa Tân Di

  Cấp độ: 80

  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Hắc Cốc Đại Lục Đông Bộ, ảnh tượng của Kim Y Đồng Tử. thực chất chỉ là một bức tượng đất nung xấu xí hung ác nhưng mang sức mạnh vô song. Xuất hiện một lần mỗi ngày.

  Tính năng: Tạo ra khoảng 500,000 sát thương đối với người chơi không có trang bị và phòng ngự. Có kỹ năng gây sát thương số đông phạm vi lớn, làm giảm 25% giới hạn máu của đối phương, khả năng tăng cường phòng ngự và tự động hồi máu nhất định mỗi giây. Miễn dịch đối với các kỹ năng giảm tốc, định thân, trúng độc và choáng váng, phòng ngự cực cao đối với ngũ hệ.

  Các vật phẩm rớt: Trang bị 8x và vũ khí 9x của tất cả các phái.

  6. A Bồ Đề Đạt

  Cấp độ: 90
  Là quái vật đặc biệt xuất hiện gần Mỹ Nhân Nhiêm Hải Ngạn Di Bộ Di Chỉ, kẻ luôn hoành hành tác quái ở vùng biển Thúy Loa Châu. Được mệnh danh là Ngược Hải Ma Tướng với sức mạnh kinh người. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Tạo khoảng 240,000 sát thương đối với người chơi không có trang bị và phòng ngự. Có kỹ năng khống chế số đông phạm vi lớn, nhưng động tác chậm, tần suất thấp. Miễn dịch đối với các kỹ năng giảm tốc, định thân, trúng độc và choáng váng, phòng ngự cực cao đối với ngũ hệ.
  Sau khi tiêu diệt sẽ tăng thêm 5% sát thương, 3% hấp thụ sát thương, 1% tốc độ di chuyển duy trì trong bốn giờ.
  Các vật phẩm rớt: Đai cấp độ 76, Giáp cấp độ 78 và vũ khí cấp độ 80 của tất cả các phái. Nhẫn cấp độ 77 và Phù cấp độ 79.

  7. Tam Long Đầu

  Cấp độ: 95
  Là quái vật đặc biệt thống trị toàn bộ Thương Long Chi Địa. Với sức mạnh vô biên. và là chúa tể của các loài Rồng. Xuất hiện một lần mỗi ngày.
  Tính năng: Tạo khoảng 250,000 sát thương đối với người chơi không có trang bị và phòng ngự. Có kỹ năng khống chế số đông phạm vi lớn. Miễn dịch đối với các kỹ năng giảm tốc, định thân, trúng độc và choáng váng, phòng ngự cực cao đối với ngũ hệ.
  Các vật phẩm rớt: Trang bị 9x và vũ khí cấp độ 90 của tất cả các phái. Và nhiều vật phẩm có giá trị khác.

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với Thánh Điện qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!