Tin tức

 • Bảo Trì Định Kỳ và cập nhật (21/09/2021) 20.09.2021

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Sự Kiện Bàn Đào Dậy Sóng 18.09.2021

  Sự kiện Bàn Đào Dậy Sóng tại máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Định Kỳ và cập nhật (14/09/2021) 13.09.2021

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Vòng Quay Mừng Quốc Khánh 11.09.2021

  Sự kiện Vòng Quay Mừng Quốc Khánh đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng đạo hữu NấmRơm máy chủ Kim Long Sơn đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Định Kỳ và cập nhật (07/09/2021) 06.09.2021

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Sự Kiện Đặc Kỹ Ác Ma 2021 01.09.2021

  Sự kiện Đặc Kỹ Ác Ma tại máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Định Kỳ (31/08/2021) 30.08.2021

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Bảo Trì và cập nhật 24/06/2021 23.08.2021

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn, Kim Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Thông báo xử lý vi phạm 23.08.2021

  Trong thời gian qua, Thánh Điện nhận được nhiều trường hợp hack - lừa đảo và vẫn sử dụng Pet lỗi khi đã có thông báo thu hồi. Sau khi điều tra các trường hợp vi phạm, BQT quyết định khoá những tài khoản cố ý xâm phạm tài khoản người chơi khác và vẫn s...

 • KQ Sự Kiện Đại Chiến Giao Long 20.08.2021

  Sự kiện Đại Chiến Giao Long tại máy chủ Thiên Hàn Sơn, Tiên Linh Sơn và Kim Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.