Tin tức

 • Danh Sách Thi Đấu Thục Sơn Tam Đấu 22.03.2019

  Giải đấu Thục Sơn Tam Đấu đã kết thúc thời gian đăng ký, Ban Tổng Quản nhận được rất nhiều thông tin đăng ký thi đấu của chư vị đạo hữu từ máy chủ Thiên Long Sơn.

 • KQ 8 Tháng 3 Ngọt Ngào 19.03.2019

  Sự kiện 8 Tháng 3 Ngọt Ngào tại máy chủ mới Thiên Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Định Kỳ Ngày 19/03/2019 18.03.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn để nâng cao tính ổn định và tăng cường hiệu quả, tính năng cho cho game.

 • Bảo Trì Đột Xuất (ngày 17/03/2019) 16.03.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì đột xuất cụm máy chủ Thiên Long Sơn để fix lỗi mất nhân vật và lỗi không thể kết nối game của một số tài khoản sau sự cố Datacenter.

 • Thông báo không bảo trì (12/03) 11.03.2019

  Ban Tổng Quản xin thông báo ngày mai 12/03/2019 sẽ không bảo trì định kỳ. Và thời gian bảo trì sẽ được thông báo sau.

 • Thông báo không bảo trì (05/03) 04.03.2019

  Ban Tổng Quản xin thông báo ngày mai 05/03/2019 sẽ không bảo trì định kỳ. Và thời gian bảo trì sẽ được thông báo sau.

 • Giờ Vàng Đền Bù (28/02/2019) 28.02.2019

  Sau thời gian xử lý lỗi đường truyền Datacenter trong hôm nay, Ban Tổng Quản xin cáo lỗi và thông báo đền bù các đạo hữu: Sự kiện Giờ Vàng Đặc Biệt

 • Thông báo lỗi đường truyền Datacenter 28.02.2019

  Thánh Điện xin thông báo, hiện tại Datacenter đang có lỗi network khiến không kết nối máy chủ. Quý đạo hữu vui lòng đợi. Bộ phận kỹ thuật hiện đang tiến hành liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cố gắng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

 • KQ Mở Một Tặng Hai 26.02.2019

  Sự kiện Mở Một Tặng Hai tại máy chủ mới Thiên Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng đạo hữu ThanhNuFC đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Thông báo không bảo trì (26/02) 25.02.2019

  Ban Tổng Quản xin thông báo ngày mai 26/02/2019 sẽ không bảo trì định kỳ. Và thời gian bảo trì sẽ được thông báo sau.