Tin tức

 • Bảo trì định kỳ 21/03/2023 20.03.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Bảo trì và cập nhật 14/03/2023 13.03.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Cập nhật nhiêm vụ mới 06/03/2023 05.03.2023

  Trong lần cập nhật này, Thánh Điện sẽ ra mắt 1 số nhiệm vụ mới nhằm hỗ trợ quý Đạo hữu trên con đường chinh phục Tam Giới.

 • Bảo trì và cập nhật 06/03/2023 03.03.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game và để cập nhật sự kiện mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

 • KQSK NC Chiêu mộ Dũng Sĩ Tuần 3 03.03.2023

  Sự kiện Đại Náo Nam Cương đã kết thúc tại tất cả máy chủ. Thánh Điện xin thông báo kết quả Tuần 3 ngày 02/03/2023 của các Đạo hữu đã tham gia sự kiện.

 • Bảo trì định kỳ 28/02/2023 27.02.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQSK NC Chiêu mộ Dũng Sĩ Tuần 1+2 24.02.2023

  Sự kiện Đại Náo Nam Cương vẫn đang diễn ra tại tất cả máy chủ. Thánh Điện xin thông báo kết quả Tuần 1+2 ngày 16/02 và 23/02 của các Đạo hữu đã tham gia sự kiện.

 • Thay đổi ngày SK Nam Cương DTS 23.02.2023

  Do sự cố máy chủ Diễm Tước Sơn nên sự kiện Nam Cương Chiêu Mộ Dũng Sĩ tại máy chủ này không thể chạy đúng thời gian như đã thông báo. Thánh Điện xin thông báo lại ngày của sự kiện này tại máy chủ DTS như sau:

 • Bảo trì và cập nhật 21/02/2023 20.02.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game và để cập nhật game 1 vài hệ thống mới.

 • Bảo trì và cập nhật 14/02/2023 13.02.2023

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game và để cập nhật sự kiện mừng Valentine.