Tin tức

 • Bảo trì định kỳ 06/12/2022 05.12.2022

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQSK Thành Đô Ngày Đen Tối 30.11.2022

  Sự kiện Thành Đô Ngày Đen Tối tại tất cả máy chủ đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • Bảo trì và cập nhật 29/11/2022 28.11.2022

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Bảo trì và cập nhật 22/11/2022 21.11.2022

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Việt Dã Tỉ Thí 21.11.2022

  Sự kiện Việt Dã Tỉ Thí tại các máy chủ đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng của sự kiện.

 • KQSK Đại Náo Nam Cương tuần 3 17.11.2022

  Sự kiện Đại Náo Nam Cương vẫn đang diễn ra tại tất cả máy chủ. Thánh Điện xin thông báo kết quả Tuần 3 ngày 17/11/2022 của các Đạo hữu đã tham gia sự kiện.

 • Bảo trì và cập nhật 15/11/2022 13.11.2022

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQSK Đại Náo Nam Cương Tuần 2 11.11.2022

  Sự kiện Đại Náo Nam Cương vẫn đang diễn ra tại tất cả máy chủ. Thánh Điện xin thông báo kết quả Tuần 2 ngày 10/11/2022 của các Đạo hữu đã tham gia sự kiện.

 • Bảo trì định kỳ 08/11/2022 07.11.2022

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQSK Đại Náo Nam Cương Tuần 1 04.11.2022

  Sự kiện Đại Náo Nam Cương vẫn đang diễn ra tại tất cả máy chủ. Thánh Điện xin thông báo kết quả Tuần 1 ngày 03/11/2022 của các Đạo hữu đã tham gia sự kiện.