Tin tức

 • Bảo Trì Máy Chủ Tiên Kiếm Sơn (02/04/2020) 31.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. 

 • Bảo Trì Định Kỳ (31/03/2020) 30.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. 

 • KQ Ngạo Thế Nam Cương 30.03.2020

  Sự kiện Ngạo Thế Nam Cương tại máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng.

 • Bảo Trì Định Kỳ (24/03/2020) 23.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. 

 • Bảo Trì và Update (Ngày 17/03/2020) 16.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. Đồng thời Thánh Điện sẽ cập nhật và sửa đổi một số tính năng trong game.

 • KQ Thiết Tượng Hiện Thế 16.03.2020

  Sự kiện Thiết Tượng Hiện Thế tại máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn đã kết thúc. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã may mắn nhận thưởng.

 • Bảo Trì Định Kỳ (10/03/2020) 09.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. 

 • Thu hồi và đổi Pet bị lỗi 07.03.2020

  Hiện tại trong Tam Giới Thục Sơn đang có một số thuần thú bị lỗi học thêm được các kỹ năng đã có như: Kình Thiên Trụ, Bá Thiên Hổ, Tiểu Băng Thú, Tiểu Đường Lang, đây là các thuần thú bị lỗi và sẽ gây ảnh hưởng chung đến các Thuần Thú khác.

 • Bảo Trì và Update (Ngày 07/03/2020) 06.03.2020

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. Đồng thời Thánh Điện sẽ cập nhật và sữa lỗi một số tính năng trong game

 • Thông báo không bảo trì (03/03/2020) 02.03.2020

  Ban Tổng Quản xin thông báo ngày mai 03/03/2020 sẽ không bảo trì định kỳ. Và thời gian bảo trì 3 máy chủ sẽ được Thánh Điện dời lại và thông báo sau.