Tin tức

 • KQ EV Hộ Tống thỏ Ngọc 13.11.2019

  Sự Kiện Hộ Tống Thỏ Ngọc tại máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã nhận được phần thưởng cho Nhân Vật Hộ Tống Ngọc Thố Tinh thành công.

 • KQ Săn Boss Đêm Ma 12.11.2019

  Sự Kiện Săn Boss Đêm Ma tại máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu có tên dưới đây may mắn nhận được phần thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Định Kỳ (12/11/2019) 11.11.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Kỳ Trân Các Halloween 07.11.2019

  Sự Kiện Kỳ Trân Các Halloween 2019 tại máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng đạo hữu Richter máy chủ Thiên Long Sơn đã trở thành đạo hữu có số mCash mua nhiều nhất (Số lượng tối thiểu từ 50000 mCash trở lên) tro...

 • Bảo Trì Định Kỳ (05/11/2019) 04.11.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. Đồng thời sự kiện "Halloween Ma Quỷ" sẽ được đóng lại.

 • Bảo Trì & Cập Nhật (Ngày 29/10/2019) 28.10.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • KQ Tìm Thấy Thỏ Ngọc 23.10.2019

  Sự Kiện Hộ Tống Thỏ Ngọc tại máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu dưới đây đã nhận được phần thưởng cho Nhân Vật tìm thấy Ngọc Thố Tinh.

 • KQ Vòng Quay Huyết Thần 22.10.2019

  Sự Kiện Vòng Quay Huyết Thần tại máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng đạo hữu AinsOoalGown đã trở thành đạo hữu có số lượt quay nhiều nhất (Số lượng tối thiểu từ 300 lượt quay trở lên) trong suốt thời gian diễn...

 • Bảo Trì & Cập Nhật (22/10/2019) 21.10.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

 • Bảo Trì Định Kỳ (15/10/2019) 14.10.2019

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.