Tin tức

 • KQ Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuần 7 14.11.2017

  Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Tranh Tài 2 tại máy chủ Kim Lân Sơn và Phụng Hoàng Sơn tuần thứ 7 đã khép lại. Do trong tuần 7 ở các hạng đều không đủ số lượng các đội đăng ký nên thánh điện không tổ chức thi đấu.

 • Bảo Trì Hệ Thống Game (ngày 14/11) 13.11.2017

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì 2 cụm máy chủ Phụng Hoàng Sơn và Kim Lân Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho cho game.

 • KQ Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuần 6 07.11.2017

  Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Tranh Tài 2 tại máy chủ Kim Lân Sơn và Phụng Hoàng Sơn tuần thứ 6 đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đội dưới đây đã trở thành nhà vô địch tuần thứ 6 và nhận được phần thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì Hệ Thống Game (ngày 07/11) 06.11.2017

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì 2 cụm máy chủ Phụng Hoàng Sơn và Kim Lân Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho cho game và chuỗi sự kiện Halloween Kỳ Bí sẽ chính thức khép lại.

 • KQ Thách Đấu PVE 06.11.2017

  Sự Kiện Thách Đấu PVE tại máy chủ Kim Lân Sơn và Phụng Hoàng Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu có tên dưới đây đã may mắn nhận được phần thưởng của sự kiện.

 • Danh Sách Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuần 6 04.11.2017

  Giải Đấu Tuyệt Đỉnh Tranh Tài đã kết thúc thời gian đăng ký tuần thứ 6, Ban Tổng Quản đã nhận được rất nhiều thông tin đăng ký thi đấu từ các đội chơi.

 • KQ Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuần 5 31.10.2017

  Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Tranh Tài 2 tại máy chủ Kim Lân Sơn và Phụng Hoàng Sơn tuần thứ 5 đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đội dưới đây đã trở thành nhà vô địch tuần thứ 5 và nhận được phần thưởng của sự kiện.

 • KQ Hộ Tống Thiên Nữ Vương 31.10.2017

  Sự Kiện Hộ Tống Thiên Nữ Vương tại máy chủ Kim Lân Sơn và Phụng Hoàng Sơn đã khép lại. Thánh Điện xin chúc mừng các đạo hữu có tên dưới đây đã may mắn nhận được phần thưởng của sự kiện.

 • Bảo Trì và cập nhật ngày 31/10 28.10.2017

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì 2 cụm máy chủ Phụng Hoàng Sơn và Kim Lân Sơn để nâng cao tính ổn định và tăng cường hiệu quả, tính năng cho cho game. Trong lần bảo trì này, Thánh Điện sẽ sửa một số lỗi và cập nhật thêm các nhiệm vụ sự kiện mừng Lễ Ha...

 • Danh Sách Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuần 5 27.10.2017

  Giải Đấu Tuyệt Đỉnh Tranh Tài đã kết thúc thời gian đăng ký tuần thứ 5, Ban Tổng Quản đã nhận được rất nhiều thông tin đăng ký thi đấu từ các đội chơi.