Hệ Thống Cấm Địa

1. Giới thiệu bối cảnh

Thất Tinh Đài nằm trong sơn động giữa Lữ Thôn và Đới Gia Trường, do hình dáng sơn động tựa như một con cá nên mới có cái tên “Ngư Thần Động”. Ngư Thần Động nhìn bề ngoài có vẻ bình thường như bao sơn động khác, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều âm mưu ám muội. Kể từ khi mâu thuẫn giữa Đới gia Trường và Lữ Thôn xảy ra, hai phái chính tà đầu lần lượt kéo đến đây. Lữ Thôn đã giúp cho Quan Tinh Thuật Sĩ Quách Vân Phốc xây dựng Thất Tinh Đài để hắn triển khai yêu pháp, tài hại nhân sĩ chính nghĩa, khiến cho lực lượng chính nghĩa ở Đới Gia Trường rất đau đầu. Vì vậy, tấn công vào Thất Tinh Đài tiêu diệt Quách Vân Phốc là một nhiệm vụ cấp bách! Muốn vào được cấm địa, mỗi thành viên trong nhóm bắt buộc phải có chìa khoá thần bí, chìa khoá này có thể có được thông qua nhiệm vụ chìa khoá thần bí Mãng Thương Sơn, nhận tại Diệu Nhất Phu Nhân trong Quỷ Hống Lâm.

2. Khu vực cấm địa

Trong cấm địa có 4 BOSS lớn, vì vậy cấm địa được phân ra thành 4 khu vực  lớn:   

Khu Nam Cương

  • Khu vực đầu tiên khi bước vào cấm địa, một số môn đồ của Liệt Hoả lão Tổ tập trung ở đây để hỗ trợ cho Quách Vân Phốc.
BOSS: La Văn Lâm
 Lữ Thôn Biệt Viện
  • Sơn Nhân Diêu Khai Giang vốn cư trú lâu năm trong rừng sâu, được Quách Vân Phốc mời đến tương trợ đương đầu với giang hồ nghĩa sĩ, toà biệt viện này được xây dựng riêng cho hắn.

Sơn Nhân Diêu Khai Giang

Hậu Hoa Viên
  • Phía sau Lữ Thôn Biệt Viện có Hậu Hoa Viên, tuy được xây dựng trong Ngư Thần Động nhưng lại có cả đầm sen rất đẹp, vô cùng phiêu diêu tự tại.

Truy Hồn Thái Tuế, Hoả Phiên Phúc

Quan Tinh Đài

  • Quan Tinh Đài được người dân Lữ Thôn xây dựng dưới sự đề nghị của Quách Vân Phốc.

Quan Tinh Thuật Sỹ Quách Vân Phốc.

3. Quái vật ở cấm địa Thất Tinh Đài

Tên quái vật

Cấp độ

Vật phẩm đánh rơi

La Văn Lâm

56

Thất Tinh Đai, Kim Cương Đai, Tuyết Liễu Đai, Tham Lang Đai, Chu Lộ Đai
Thất Tinh Chiến Ngoa, Kim Cương Chiến Ngoa, Tuyết Liễu Chiến Ngoa, Tham Lang Chiến Ngoa, Chu Lộ Chiến Ngoa

Sơn Nhân Diêu Khai Giang

57

Thất Tinh Hộ Tất, Kim Cương Hộ Tất, Tuyết Liễu Hộ Tất, Tham Lang Hộ Tất, Chu Lộ Hộ Tất, Kim Mang Bản Chỉ

Truy Hồn Thái Tuế

58

Thất Tinh Hộ Thủ, Kim Cương Hộ Thủ, Tuyết Liễu Hộ Thủ, Tham Lang Hộ Thủ, Chu Lộ Hộ Thủ
Thất Tinh Chiến Y, Kim Cương Chiến Y, Tuyết Liễu Vũ Thường, Tham Lang Liên Giáp, Chu Lộ Chiến Bào

Hoả Phiên Phúc

59

Thất Tinh Hộ Oản, Kim Cương Hộ Oản, Tuyết Liễu Hộ Oản, Tham Lang Hộ Oản, Chu Lộ Hộ Oản, Nhiễu Hồn Hộ Phù

Quách Vân Phốc

60

Dương Hồn Phi Kiếm, Tuỳ Duyên Thiền Trượng, Tuyết hồn Phật Châu, Liêm Minh Liên Đao, Sương Ngân Tiên Cung, Thiên Cương Phi Đao, Phạm Thiên Thần Côn, Phục Ma Lôi Âm Luân, Thanh Ngưng Song Đoản, Xuyên Đăng Cự Nỏ

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác