Hệ Thống Cấm Địa

1. Giới thiệu bối cảnh

Thanh Loa Sơn nằm ở một chỗ hẹp trên Tuyết Sơn. Một bọn giang hồ ác nhân do Hoàng Tiêu đứng đầu đã tập hợp tại đây xây dựng nên Thanh Loa Sơn Ma Cung, hơn nữa chúng còn gây rối ở các thôn trang gần đó, trộm cướp tài sản, giết chóc khắp nơi, tác ác đa đoan. Những việc làm tàn ác này đã khiến giang hồ nghĩa sĩ bất bình, chuẩn bị tập hợp lực lượng tấn công vào Ma Cung.

Tọa độ lối vào cấm địa Thanh Loa Sơn Ma Cung: (-1206,-1997)

2. Khu vực cấm địa

Khu Nhiễm Tà

Đây là khu rừng rậm bị nhiễm tà

BOSS: Ngũ Ma Công Tôn Vũ

Quái vật: Cự Hình Tri Chu, Cự Hình Phiên Phúc

Đặc tính quái vật: BOSS tấn công số đông, đòn tấn công có độc

 Khu Liệt Diễm

Khắp nơi đều là nham thạch, đây là nơi bọn ác nhân giam giữ những người mà chúng bắt được.

BOSS: Bát Ma Khâu Chu Lệnh

Quái vật: Thâm Uyên Ma binh, Liệt Diễm Thủ Vệ

Đặc tính quái vật: BOSS tấn công số đông, đòn tấn công sẽ giảm tốc.

 


Khu Hàn Băng

Nơi đây bốn mùa tuyết rơi, khắp nơi đều đóng băng.

BOSS: Tứ Ma Y Hồng Anh

Quái vật: Hàn Tuyết Cự Nhân, Chiến sĩ Băng Tinh

Đặc tính quái vật: BOSS tấn công số đông, đòn tấn công sẽ làm hôn mê.

 

Nội Sảnh Ma Cung

Đây là nơi thảo luận đại sự của bọn thủ lĩnh trong Ma Cung, mang đầy tà khí.

BOSS: Đại Ma Đầu Hoàng Tiêu

Quái vật: Ma Cung Đốc Vệ, Ma Cung Thị Vệ

Đặc tính quái vật: BOSS phân thân sát thương, đòn tấn công chấn động.

 

3. Quái vật ở cấm địa Thanh Loa Sơn Ma Cung

STT

Tên quái vật

Cấp độ

Khu vực phân bố

Chú thích

1

Chiến Sĩ Băng Tinh

42

Khu Hàn Băng

 

2

Hàn Tuyết Cự Nhân

43

Khu Hàn Băng

 

4

Cự Hình Tri Chu

43

Khu Nhiễm Tà

 

5

Cự Hình Phiên Phúc

44

Khu Nhiễm Tà

 

6

Thâm Uyên Ma Binh

44

Khu Liệt Diễm

 

7

Liệt Diễm Thủ Vệ

45

Khu Liệt Diễm

 

8

Ma Cung Đốc Vệ

45

Nội Sảnh Ma Cung

 

9

Ma Cung Thị Vệ

45

Nội Sảnh Ma Cung

 

10

Ma Cung Đại Ma Đầu Hoàng Tiêu

46

Nội Sảnh Ma Cung

BOSS cấm địa

11

Ma Cung Tứ Ma Y Hồng Anh

43

Khu Hàn Băng

BOSS cấm địa

12

Ma Cung Ngũ Ma Công Tôn Vũ

44

Khu Nhiễm Tà

BOSS cấm địa

13

Ma Cung Bát Ma Khâu Chu Lệnh

45

Khu Liệt Diễm

BOSS cấm địa

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác