Hệ Thống Cấm Địa

Trụy Tinh Sơn Đỉnh

Lối vào Trụy Tinh Sơn Đỉnh: tại Thương Long Chi Địa (-153; 2866)

Lối vào Trụy Tinh Sơn Đỉnh

Nhận nhiệm vụ: Để làm nhiệm vụ này các Đạo hữu cần tìm gặp NPC Trụy Tinh Thượng Nhân tại địa điểm: Thương Long Chi Địa (-153; 2866)

Hơn một ngàn tên côn đồ đã sử dụng những tinh hoa của trời và đất để làm một thực thể mới cho các Siêu Yêu Ma. Nhiều anh hùng đã từng đối mặt với bọn chúng nhưng đó chỉ là phân thân của chúng và loài yêu ma đã lẫn trốn đến Trụy Tinh Sơn Đỉnh. Bọn nó đã hồi phục chấn thương và xây dựng một sức mạnh mới tại đây và âm mưu một kế hoạch lớn hơn.

1. Thực Thể Của Thôi Doanh

Yêu cầu cấp độ nhân vật: từ 90 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt BOSS Thôi Doanh

Phần thưởng: 

2. Thực Thể Của Hoa Vô Tà

Yêu cầu cấp độ nhân vật: từ 90 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt BOSS Hoa Vô Tà

Phần thưởng: 

3. Thực Thể Của Đàm Vô Trần

Yêu cầu cấp độ nhân vật: từ 90 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt BOSS Đàm Vô Trần

Phần thưởng: 

3. Liên Kết Tinh Vân

Yêu cầu cấp độ nhân vật: từ 90 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: 

Phần thưởng: 

 

4. NPC Lưu Tinh Tán Tiên

Nhận nhiệm vụ: NPC Lưu Tinh Tán Tiên 

Vị trí: Thương Long Chi Địa (-161; 2856)

Yêu cầu cấp độ nhân vật: từ 90 trở lên

Bao gồm các nhiệm vụ sau:

Yêu cầu nhiệm vụ:

Các nhiệm vụ trao đổi này đòi hỏi chư vị đạo hữu phải thu thập đủ các vật phẩm sau:

- Các vật phẩm Hoàng Kim Thiết, Hồng Minh Thiết, Lục Sinh Thiết, Thanh Linh Thiết, Tử Tinh Thiết. Cả 5 vật phẩm này tùy theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, đạo hữu phải dùng điểm danh vọng Trụy Tinh Sơn Đỉnh để đổi tại NPC NPC Trụy Tinh Thượng Nhân .

- Vật Phẩm Tiên Sa Thiết Thủy, Đạo hữu phải dùng điểm PVP để mua tại NPC Chưởng Quầy Tu Luyện Trường ở Thành Đô (337 -488)

- Vật phẩm Lưu Tinh Thiết, đạo hữu mua tại Kỳ Trân Các mục Trang Bị

Cơ hội để các đạo hữu sở hữu bộ trang bị Lưu Tinh 8x

Trang bị PVE Lưu Tinh 8x

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác