Hệ Thống Linh Thú

Trong thế giới Thục sơn kỳ hiệp 2 rộng lớn, ngoài các loại kỵ thú phổ thông. Còn rất nhiều các loại thần thú huyền thoại. Hãy cùng Thánh Điện điểm qua nhé:

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại:

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Kim Giáp Thiên Mã

 Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Hồng Đầu Sưu Thú

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Bức Dực Chiến Đẩu Sư

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Hạo Thiên Lang

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Thanh Long

Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Lục Long


 Siêu Kỵ Thú Huyền Thoại Long Vương Hắc Ám

Siêu Kỵ Thú Bá Vương:

Siêu Kỵ Thú Tuyệt Địa Kim Cang

 

Siêu Kỵ Thú Cơ Giáp Bá Vương Long

Siêu Kỵ Thú Hạt Tử Vương

 

Siêu Kỵ Thú Sư Tử Vương

Siêu Kỵ Thú Hàn Băng Thú

Siêu Kỵ Thú Ma Kích Dã Trư

Siêu Kỵ Thú U Linh Huyền Quy

 

Siêu Kỵ Thú Lục Bảo Đường Lang

Siêu Kỵ Thú Tiên Lữ:

Siêu Kỵ Thú Thúy Khổng Lăng Vân

 

Siêu Kỵ Thú Như Ý Ba Tiêu Phiến

Siêu Kỵ Thú Ngọc Hồ Lô


Siêu Kỵ Thú Quỳnh Cơ Ngọc Lộc

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm:

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Khuất Dương Chi Kiếm

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Ma Kiếm Khô Lâu

 

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Long Vương Kiếm

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Kinh Cúc Kiếm

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Thập Tự Kiếm

 

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Lôi Tuyền Kiếm

 

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Vũ Dực Kiếm

 

Siêu Kỵ Thú Phi Kiếm - Thiên Viên Kiếm

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác