Tuyệt Kỹ Môn Phái

 Thanh thành phái vang danh thiên hạ. Nhất chiêu đoạt mệnh, thân thủ bất phàm. Ẩn giả thực thực hư hư. Long tranh hổ đấu oai hùng tứ phương. Nay sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn với bộ tuyệt kỹ môn phái.

Chuỗi Nhiệm vụ Thanh Thành Tuyệt Kỹ

NPC nhận nhiệm vụ: Thanh Thành Cao Thủ

- Tọa độ: Thành Đô (155 -530)

Bao gồm các nhiệm vụ sau: 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 1: 

Cấp độ yêu cầu: từ 51 đến 60

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 1 

Phần thưởng: 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ Cấp 1

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 2: 

Cấp độ yêu cầu: từ 61 đến 70

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 2 và Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 4

Phần thưởng: 

 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 3: 

Cấp độ yêu cầu: từ 71 đến 80

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 3, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 5 và Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 8

Phần thưởng: 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 2 và cấp 3
 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 4: 

Cấp độ yêu cầu: từ 81 đến 90

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 4, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 6, Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 9 và Lệnh bài tiến cấp 80 (S) số lượng: 17

Phần thưởng: 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 5: 

Cấp độ yêu cầu: từ 91 trở lên

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 5, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 7, Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 10 và Lệnh bài tiến cấp 80 (S) số lượng: 18 và Lệnh bài tiến cấp 90 (S) số lượng : 32

Phần thưởng: 

Thanh Thành Tuyệt Kỹ cấp 4 và cấp 5

Lưu ý: 

Lệnh bài tiến cấp 90 (S), Lệnh bài tiến cấp 80 (S), Lệnh bài tiến cấp 70 (S), Lệnh bài tiến cấp 60 (S) và Lệnh bài tiến cấp 50 (S) thu thập được khi tiêu diệt các BOSS Lục Thạch Tà Ác U Linh , Kim Thổ Quỷ Linh , Kiếm Ma Kim Thủ , Atula Đại Tướng Quân và Hắc Ma Thần Quân.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác