Tuyệt Kỹ Môn Phái

Đệ tử Phật chuyên tâm tu luyện. Phật trong tâm, Phật pháp tại tâm. Ra tay giúp yếu - trừ gian. Chí tôn chánh phái ngàn năm lưu truyền. Nay sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn với bộ tuyệt kỹ môn phái. 

Chuỗi Nhiệm vụ Phật Môn Tuyệt Kỹ

NPC nhận nhiệm vụ: Phật Môn Cao Thủ

- Tọa độ: Thành Đô (132 -464)

Bao gồm các nhiệm vụ sau: 

Phật môn Tuyệt Kỹ cấp 1: 

Cấp độ yêu cầu: từ 51 đến 60

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 1 

Phần thưởng: 

Phật môn Tuyệt Kỹ Cấp 1

Phật môn Tuyệt Kỹ cấp 2: 

Cấp độ yêu cầu: từ 61 đến 70

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 2 và Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 4

Phần thưởng: 

 

Phật Môn Tuyệt Kỹ cấp 3: 

Cấp độ yêu cầu: từ 71 đến 80

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 3, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 5 và Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 8

Phần thưởng: 

Phật Môn Tuyệt Kỹ cấp 2 và cấp 3

Phật môn Tuyệt Kỹ cấp 4: 

Cấp độ yêu cầu: từ 81 đến 90

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 4, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 6, Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 9 và Lệnh bài tiến cấp 80 (S) số lượng: 17

Phần thưởng: 

Phật Môn Tuyệt Kỹ cấp 5: 

Cấp độ yêu cầu: từ 91 trở lên

Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài tiến cấp 50 (S) số lượng: 5, Lệnh bài tiến cấp 60 (S) số lượng 7, Lệnh bài tiến cấp 70 (S) số lượng: 10 và Lệnh bài tiến cấp 80 (S) số lượng: 18 và Lệnh bài tiến cấp 90 (S) số lượng : 32

Phần thưởng: 

Phật Môn Tuyệt Kỹ cấp 4 và cấp 5

Lưu ý: Lệnh bài tiến cấp 90 (S), Lệnh bài tiến cấp 80 (S), Lệnh bài tiến cấp 70 (S), Lệnh bài tiến cấp 60 (S) và Lệnh bài tiến cấp 50 (S) thu thập được khi tiêu diệt các BOSS Lục Thạch Tà Ác U Linh , Kim Thổ Quỷ Linh , Kiếm Ma Kim Thủ , Atula Đại Tướng Quân và Hắc Ma Thần Quân

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác