Thất Tịch - Mùa Yêu Thương

Về rồi tháng bảy mưa ngâu.
Người đi, kẻ ở nhớ nhau quặn lòng
Ngân Hà có một bến sông
Ngưu Lang, Chức Nữ ngóng trông qua ngày
Ô Thước cách một gang tay
Mỗi năm một bận, tháng ngày nhớ mong

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Kiến Quốc Công

NPC nhận nhiệm vụ: Kiến Quốc Công

- Tọa độ: Thành Đô (227 -511)

 

 

STT Tên nhiệm vụ Cấp độ yêu cầu Số lần nhận 1 ngày
1 Tín vật Ngưu Lang Chức Nữ
50 trở lên
1 lần
2 Bảo trì tu bổ cây cầu gỗ
30 đến 74 3 lần
3 Bảo trì tu bổ cây cầu đá
75 trở lên 1 lần

Tín Vật Ngưu Lang và Chức Nữ

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.

Vật phẩm yêu cầu Số lượng Chi tiết
Ngưu Lang Lệnh 20 Có được khi mở Bảo Hộp Linh Ngưu
Chức Nữ Lệnh 15 Có được khi mở Bảo Hộp Chức Nữ

 Kỵ thú VIP Lão Quân Thanh Ngưu hiệu ứng +7

Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Gỗ

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.

Vật phẩm yêu cầu Số lượng Chi tiết
Tiêm Tinh Thạch 50 Có được từ kỹ năng Đào Khoáng
Thủy Mỹ Thạch 40
Lữ Lựu Thạch 30
Phương Giải Thạch 20
Thể Thạch Trung Cấp 10 Có được từ kỹ năng Chế Tạo Ma Thạch

- Phần thưởng: 

Vật phẩm yêu cầu Số lượng
Tàn Ảnh
2
Huyết Ngân Toái Phiến 2
Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao (10 mảnh) 1

 

Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Đá

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.

Vật phẩm yêu cầu Số lượng Chi tiết
Ngoan Hỏa Thạch 50 Có được từ kỹ năng Đào KhoángĐiển Ngân Thạch 40
Lăng Huy Thạch 30
Vân Mẫu Thạch 20
Thể Thạch Cao Cấp 5 Có được từ kỹ năng Chế Tạo Ma Thạch

Phần thưởng: 

Vật phẩm yêu cầu Số lượng
Tàn Ảnh
20
Túi Mảnh Huyết Ngân (20 HN)
1
Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao (30 mảnh) 1

Chúc quý Đạo hữu may mắn!

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!