Thất Tịch - Mùa Yêu Thương

Về rồi tháng bảy mưa ngâu.
Người đi, kẻ ở nhớ nhau quặn lòng
Ngân Hà có một bến sông
Ngưu Lang, Chức Nữ ngóng trông qua ngày
Ô Thước cách một gang tay
Mỗi năm một bận, tháng ngày nhớ mong

Nhiệm Vụ NPC Đại Hiệp Ngưu Lang

NPC nhận nhiệm vụ: Đại Hiệp Ngưu Lang

- Tọa độ: Thiên Hóa Thôn (159 537), Thành Đô (273 -491), Nguyệt Long Thôn (1457 1346), Hắc Cốc (157 -2077)

Bao gồm các nhiệm vụ: 

STT Tên nhiệm vụ Cấp độ yêu cầu Số lần nhận 1 ngày
1 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (1) 20 đến 30 1 lần
2 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (2) 31 đến 50 1 lần
3 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (3) 51 đến 60 1 lần
4 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (4) 61 đến 70 1 lần
5 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (5) 71 trở lên 1 lần
6 Cây Tiêu Thất Lạc (Cấm địa) 55 trở lên 1 lần

Nhiệm Vụ Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu

- Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.

Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ vật phẩm Linh Ngưu 

STT Tên nhiệm vụ Yêu cầu vật phẩm Số lượng
1 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (1)

Linh Ngưu

(ngẫu nhiên nhặt được khi đánh quái dã ngoại và các Boss lớn cấm địa)

1
2 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (2) 3
3 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (3) 8
4 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (4) 19
5 Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu (5) 42

Nhiệm Vụ Cây Tiêu Thất Lạc (Cấm địa): 

Yêu cầu: Tìm Tử Vân Hoa Yêu x1

Tử Vân Hoa Tiêu: nhận được khi tiêu diệt BOSS Quách Văn Phốc


Phần thưởng từ các nhiệm vụ trên là vật phẩm Bảo Hộp Linh Ngưu mở ra ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm sau: 

Bảo Hộp Linh Ngưu (1): Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch

Bảo Hộp Linh Ngưu (2): Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch, Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương

Bảo Hộp Linh Ngưu (3): Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch, Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định)

Bảo Hộp Linh Ngưu (4): Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Ngưu Lang Lệnh

Bảo Hộp Linh Ngưu (5): Tinh Linh Khẩu Lương, Đại Quang Bảo Thạch, Đại Hoành Bảo Thạch, Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Thất Tinh Thái Tinh (khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Ngưu Lang Lệnh

 

Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) (không khóa)

Lưu ý:

- Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày)Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) vui lòng KHÔNG bỏ vào Thương Khố Bang. Nếu vật phẩm hết hạn sẽ không lấy ra được.

- Vật phẩm Ngưu Lang và Chức Nữ Biến Thân Bổng sẽ bị mất sau khi sử dụng.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!