Ô Thước Tình Duyên

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Kiến Quốc Công

NPC nhận nhiệm vụ: Kiến Quốc Công

- Tọa độ: Thành Đô (228 -529)

 

 Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Gỗ

Cấp độ yêu cầu: Nhân vật có cấp độ từ 30 đến 74. Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.

Số lần nhận nhiệm vụ: 3 lần / ngày

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.

- Phần thưởng: 

Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Đá

- Cấp độ yêu cầu: Nhân vật có cấp độ từ 75 trở lên. Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.

Số lần nhận nhiệm vụ: 1 lần / ngày

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.

Phần thưởng: 

Tín Vật Ngưu Lang và Chức Nữ

Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ các vật phẩm Ngưu Lanh Lệnh và Chức Nữ Lệnh

Phần thưởng nhiệm vụ:

 Kỵ thú VIP Cửu Đỉnh Man Ngưu hiệu ứng +10

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!