Ô Thước Tình Duyên

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Nữ Hiệp Chức Nữ

NPC nhận nhiệm vụ: Nữ Hiệp Chức Nữ

- Tọa độ: Thành Đô (126 -388)

 

Bao gồm các nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.

Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ các vật phẩm 

Vật phẩm Linh Ngưu và Cây Vải Gấm: đạo hữu sẽ ngẫu nhiên nhặt được khi đánh quái dã ngoại và các Boss lớn cấm địa.

Phần thưởng nhiệm vụ: Ngoài điểm kinh nghiệm và linh lực tương ứng, đạo hữu sẽ được nhận thêm

 

 

Vật phẩm Bảo Hộp Chức Nữ mở ra ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm sau: 

Bảo Hộp Chức Nữ (1)Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương

Bảo Hộp Chức Nữ (2)Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương, Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định), Chức Nữ Lệnh

Bảo Hộp Chức Nữ (3)Tinh Linh Khẩu Lương, Đại Quang Bảo Thạch, Đại Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Thất Tinh Thái Tinh (khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Chức Nữ Lệnh

 

Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) (không khóa)

 

Thất Tinh Thái Tinh (khóa định) và Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định)

Lưu ý:

- Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) vui lòng KHÔNG bỏ vào Thương Khố Bang. Nếu vật phẩm hết hạn sẽ không lấy ra được.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!