Kỹ Năng Sống

1. Luyện Đan

 • Dùng dược liệu thu thập được để luyện thành Đan Dược, nhằm tăng hay hồi phục sức mạnh cho bản thân.
 • Phần lớn chỉ có thể sử dụng khi không trong trạng thái chiến đấu, có thời gian chờ cho mỗi lần sử dụng.                                             
 •  Đa số không có tác dụng với quái vật và PVP.

Tìm gặp NPC Dược Sư để học kỹ năng Luyện Đan

NPC Dược Sư

Giao diện sau khi học kỹ năng

Bảng Luyện Đan sẽ được cập nhật khi cấp độ luyện đan càng cao

Sau khi có đủ nguyên liệu cần thiết, Đạo hữu hãy mở bảng Luyện Đan và nhấn "Chế tạo"

Hệ thống sẽ hiển thị ống vận Luyện Đan

Sau khi hoàn tất ta sẽ được thành phẩm trong hành trang của nhân vật

Các loại Đan Dược có thể được chế tạo:

- Sau khi đã đạt đến cấp 7, nếu đạo hữu muốn chế thêm các loại vật phẩm đặc biệt khác thì đạo hữu cần phải tìm được 2 loại sách sau đây:

- Đầu tiên đạo hữu phải học "Sơ Cấp Quần Thể Hồi Phục Luyện Đan Thuật" trước, sau đó mới học được "Luyện Đan Tiến Giới Thư cấp 7".

Các loại sách này có thể nhặt được ngẫu nhiên từ Boss trong cấm địa Âm Phong Động - Nguyệt Long Thôn.

- Sau khi học xong, đạo hữu có thể tạo ra những vật phẩm sau:

2. Chế phù

Dùng tinh thạch để chế tạo bùa chú, có thể sử dụng trong lúc chiến đấu. 
Người chơi có thể học kỹ năng này ở chỗ NPC Thiết Tượng.

NPC Thiết Tượng

Giao diện sau khi học kỹ năng

Bảng Chế phù sẽ được cập nhật khi cấp độ chế phù càng cao

Sau khi có đủ nguyên liệu cần thiết, Đạo hữu hãy mở bảng Chế Phù và nhấn "Chế tạo"

Hệ thống sẽ hiển thị ống vận Luyện Đan

Sau khi hoàn tất ta sẽ được thành phẩm trong hành trang của nhân vật

Các loại Phù Chú có thể chế tạo:

- Sau khi đã đạt đến cấp 7, nếu đạo hữu muốn chế thêm các loại vật phẩm đặc biệt khác thì đạo hữu cần phải tìm được 2 loại sách sau đây:

- Đầu tiên đạo hữu phải học "Phù Chú Thăng Cấp Quyển cấp 7 (quyển thượng)" trước, sau đó mới học được "Phù Chú Thăng Cấp Quyển cấp 7 (quyển hạ).

Các loại sách này có thể nhặt được ngẫu nhiên từ Boss trong cấm địa Âm Phong Động - Nguyệt Long Thôn.

- Sau khi học xong, đạo hữu có thể tạo ra những vật phẩm sau:

3. Chế tạo ma thạch

Ma thạch là vật phẩm được chế tạo bằng cách tinh luyện Tinh Thạch, Tinh Thể và một vài liệu khác với nhau. Ma Thạch có thể dùng để khảm nạm lên trang bị hoặc pháp bảo. Tùy thuộc vào cấp độ và tính chất của trang bị và pháp bảo mà số lượng Ma Thạch có thể khảm nạm trên chúng khác nhau:

 • Bạch Nhật và Ngọc Lục: Có thể khảm nạm 1 viên.
 • Thiên Thanh, Hoàng Kim, Huyết Kim, Thiên Lam và Tử Tinh: Có thể khảm nạm 2 viên.

Ma thạch có thời hạn sử dụng cho nên công hiệu sẽ mất sau khi hết thời gian quy định. Tùy thuộc vào từng loại ma thạch mà thời gian sử dụng cũng sẽ khác nhau. Người chơi có thể học kỹ năng này từ NPC Phục Hổ Tu Luyện Giả.

NPC Phục Hổ Tu Luyện Giả

Giao diện sau khi học kỹ năng

Bảng Chế tạo ma thạch sẽ được cập nhật khi cấp độ chế tạo ma thạch càng cao

Sau khi có đủ nguyên liệu cần thiết, Đạo hữu hãy mở bảng Chế tạo ma thạch và nhấn "Chế tạo"

 Hệ thống sẽ hiển thị ống vận chế tạo

Sau khi hoàn tất ta sẽ được thành phẩm trong hành trang của nhân vật

Danh sách các loại ma thạch có thể chế tạo được:

 

- Riêng các loại MảnhTinh Thể Vàng, Thủy Tinh Vàng, Mã Não Vàng, ... chỉ có được khi phân giải các loại vật phẩm Hoàng Kim từ 0x - 6x.

Các Ma Thạch phổ biến:

- Đầu tiên đạo hữu phải học "Ma Thạch Tiến Giới Quyển cấp 7 (trung cấp)" trước, sau đó mới học được "Ma Thạch Tiến Giới Quyển cấp 7 (cao cấp).

- Các loại sách này có thể nhặt được ngẫu nhiên từ Boss trong cấm địa Âm Phong Động - Nguyệt Long Thôn.

- Sau khi học xong 2 sách trên quý đạo hữu có thể chế tạo được các loại Ma Thạch cấp 2 và cấp 3 cao cấp.

Danh sách vật liệu chế tạo ma thạch:

 • Tinh Thể: Có được sau khi phân giải.


 

 • Vật liệu phụ trợ khác: Có thể thu thập được trong quá trình đánh quái. Danh sách các loại vật liệu này như sau:

 • Với kỹ năng Chế Tạo Ma Thạch cấp 6, Đạo Hữu có thể tạo ra những vật phẩm sau:

 • Với kỹ năng Chế Tạo Ma Thạch cấp 7, đạo hữu còn có thể tạo ra những  vật phẩm sau:

 Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

 •  Facebook
 • hotro@livevn.com
 • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác