Tranh Tài Khảm Nạm

Phần Thưởng Khảm Nạm +7
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +7 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Lục Long 30%

1 Khóa định

Bát Tâm Thái Tinh

1

Tinh Luyện Phù (Thượng)

2
 Phần thưởng khảm nạm thành công +7
Phần Thưởng Khảm Nạm +8
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +8 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Tứ Hải Tường Vân 30%

1 Khóa định

Thanh Vân Tinh

1

Ngọc Ấn Thô Sơ

2
 Phần thưởng khảm nạm thành công +8

Phần Thưởng Khảm Nạm +9
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +9 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Ngọc Hồ Lô 30%

1 Khóa định

Kim Sắc Tinh Thạch

1

Ngọc Ấn Thô Sơ

2
 Phần thưởng khảm nạm thành công +9


Phần Thưởng Khảm Nạm +10
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +10 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Thúy Khổng Thanh Vân 30%

1 Khóa định

Bạch Ngọc Tinh May Mắn

1

Sách Tăng 3% Né Tránh

1
 Phần thưởng khảm nạm thành công +10

Phần Thưởng Khảm Nạm +11
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +11 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Bích Thủy Long Mã 40%

1 Khóa định

Lam Thạch Kim Tinh

1

Sách Tăng 5% Sát Thương Nguyên Tố

1
 Phần thưởng khảm nạm thành công +11

Phần Thưởng Khảm Nạm +12
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +12 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Long Tước 40%

1 Khóa định

Hồng Thạch Kim Tinh

1

Sách Tăng Giới Hạn Pháp Lực (Cao Cấp)

1

Buff Hỏa Long Thăng Thiên

1
 Phần thưởng khảm nạm thành công +12


Hiệu ứng Hỏa Long Thăng Thiên
Phần Thưởng Khảm Nạm +13
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công 3 vp +13 đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
Tên vật phẩm Số Lượng Trạng thái

Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) 40%

(VP có thể nâng cấp bằng nhiệm vụ trong các cập nhật sau)

1 Khóa định

Tài Phú Kim Toàn Thạch

1

Sách Tăng Bạo Kích

1

Tiểu Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 20%

1

Tinh Luyện Phù (Tiên)

1
 Phần thưởng khảm nạm thành công +13
Buff hỗ trợ lên nhân vật của Ngự Giá Kình Thiên (cấp 1)
Ảnh minh họa Ngự Giá Kình Thiên (cấp 3)


Lưu ý:

- Tất cả các phần thưởng đều khóa định trực tiếp.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT:0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!