Thiết Tượng Thần Công

Phần Thưởng Khảm Nạm +8
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công vũ khí +8 (có cấp độ màu từ thiên thanh trở lên) đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
====================================================
Phần Thưởng Khảm Nạm +9
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công vũ khí +9 (có cấp độ màu từ thiên thanh trở lên) đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
 
Thất sắc thái tinh & Ngũ Hành Tinh Hỏa
====================================================
Phần Thưởng Khảm Nạm +10
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công vũ khí +10 (có cấp độ màu từ thiên thanh trở lên) đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:

Song Nam Giới Chỉ (30 ngày) không khóa và Song Nam Hộ Phù (30 ngày) không khóa

  

====================================================
Phần Thưởng Khảm Nạm +11
Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công vũ khí +11 (có cấp độ màu từ thiên thanh trở lên) đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:
 

- Kỵ thú: Thúy Khổng Lăng Vân +0 (khóa định sau khi trang bị) 30% tốc độ di chuyển ban đầu

Thúy Khổng Lăng Vân quý hiếm đầy màu sắc

  

Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch & Kim Sắc Tinh Thạch

====================================================

Phần Thưởng Khảm Nạm +12

Dành cho 03 đạo hữu đầu tiên tại mỗi máy chủ khảm nạm thành công vũ khí +12 (có cấp độ màu từ thiên thanh trở lên) đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận phần thưởng bao gồm:

- Kỵ thú: Mộng Công Tràng +0 (khóa định sau khi trang bị) 40% tốc độ di chuyển ban đầu

 

Kỵ Thú Thất Thái Tư Thần (khi khảm nạm +10)

  

Tài Phú Kim Toàn Thạch & Tiểu Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch

Lưu ý:

- Ngũ Hành Tinh Hỏa (1 giờ, 1 ngày và 7 ngày) tất cả đều giống nhau: là tăng 10% khí huyết cho nhân vật.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!