Siêu Khảm Nạm 2023

Quy định sự kiện:

- Khảm nạm vũ khí từ +9 trở lên thành công trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Cấp độ vũ khí trang bị yêu cầu: từ 7x trở lên.

- Các vật phẩm khảm nạm cấp độ màu: Từ Hoàng Kim trở lên

- Được phép dùng thất sắc Hoàng Kim - Huyết Kim đập lên khi nhặt được các vũ khí từ 7x trở lên (trong thời gian diễn ra sự kiện) và khảm nạm từ +8 trở lên thành công.

Sự kiện KHÔNG áp dụng cho Kỵ Thú Trang Bị Tử Tinh

- Sự kiện KHÔNG áp dụng các vật phẩm hỗ trợ (VPHT) Giảm Cấp khảm nạm.

Ví dụ:

- Nếu dùng VPHT giảm cấp từ +9 lên +10 và vật phẩm +10 KHÔNG đăng ký tham gia sự kiện. Sau đó dùng vật phẩm đó khảm lên +11, +12 (không dùng VPHT) đăng ký tham gia sự kiện là HỢP LỆ.

- Nếu dùng VPHT giảm cấp +9 lên thành công và đăng ký tham gia sự kiện. Sau đó khảm tiếp lên +10, +11, +12 (không dùng VPHT) đăng ký tham gia sự kiện là KHÔNG HỢP LỆ.

- Tương tự như ví dụ, Thánh Điện sẽ áp dụng chung ở tất cả các cấp độ.

Cách thức tham gia: 

Sau khi khảm nạm thành công từ +9 trở lên, quý đạo hữu vui lòng chụp hình bảng thông báo của hệ thống (hiển thị rõ tên nhân vật người chơi, thời gian khảm nạm) gửi về cho Thánh Điện để đăng ký tham gia.

Gửi trực tiếp lên Box sự kiện tại Diễn đàn TSKH2 với các nội dung sau:

Tên nhân vật:..............................................................................

Cấp độ:.......................................................................................

Máy chủ:.....................................................................................

Thời gian khảm nạm thành công:...................................................

Tên vũ khí khảm nạm thành công:..................................................

Cấp độ khảm nạm thành công: (+9,10,11 hoặc +12)........................

Tỷ lệ khảm nạm:..........................................................................

(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):

>>> ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN <<<

Quy định chung:

- Pháp bảo chính đăng ký phải từ +8 trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Vật phẩm được phép giao dịch khi đã khảm nạm thành công.

- Chỉ trao thưởng cho nhân vật khảm nạm và đăng ký thành công ở các mốc yêu cầu (+8, +9, +10, +11 hoặc +12).

- Sự kiện sẽ kết thúc ngay sau khi có đủ danh sách các nhân vật đăng ký đủ ở tất cả các mốc yêu cầu.

- Trường hợp khảm nạm thành công các mốc yêu cầu, nhưng không thông báo kênh hệ thống, đạo hữu chỉ cần chụp hình vật phẩm vừa khảm nạm thành công ở mốc yêu cầu và cung cấp rõ nội dung yêu cầu theo mẫu để Thánh Điện kiểm tra.

- Mọi trường hợp không đúng yêu cầu qui định của sự kiện sẽ không được trao giải.

- Nếu có sự cố phát sinh, Thánh Điện sẽ là người quyết định cuối cùng.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với Thánh Điện qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!