Chuỗi Nhiệm Vụ Đoan Ngọ

Nhiệm Vụ Thách Thức Của Đại Hiệp Bánh Ú:

Số lần thực hiện: 2 lần/ngày

Yêu cầu cấp độ: 65 trở lên

Để hoàn thành nhiệm vụ, đạo hữu phải tiêu diệt các Boss và thu thập được các vật phẩm sau:

Phần thưởng nhiệm vụ: Đoan Ngọ Hoàng Tửu (Đại Mã) và Mảnh Bát Tâm Thái Tinh

  

 Đoan Ngọ Hoàng Tửu (Đại Mã) và Mảnh Bát Tâm Thái Tinh

Đoan Ngọ Hoàng Tửu: Mở ra sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm  Thái Tinh, Tinh Linh Khấu Lương, Thuần Tinh Linh Thảo, Kim Tinh Linh Thảo, Hỏa Kỳ Lân Siêu Cấp, Ái Tâm Bộc Phát Thư, Thế Thân Thảo Nhân Cao Cấp, Tiên Giới Gia Huyết Dược Thủy, Thẻ Tình Yêu, Hải Kỳ Lân Siêu Cấp. 

Hải Kỳ Lân Siêu Cấp (Không khóa)

Hỏa Kỳ Lân Siêu Cấp (Không khóa) 

Lưu ý:

- Các phần thưởng từ nhiệm vụ đều khóa định trực tiếp.

- Riêng các vật phẩm mở ra từ  Đoan Ngọ Hoàng Tửu (Đại Mã) sẽ không khóa định.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!