Đẳng cấp tranh tài

Vòng loại
Trận Ngày Giờ NV 1 NV 2 NV thắng Kéo dài
1 06/07/2020 19h00
KnLnB
Kiddy
2 06/07/2020 19h30
KaKaL0t
KimTaeHee
3
ChocoPie
vào thẳng
Chung kết
Trận Ngày Giờ NV 1 NV 2 NV 3 NV thắng Kéo dài
1 06/07/2020 20h00
2
3