Đẳng cấp tranh tài

Vòng loại
Trận Ngày Giờ NV 1 NV 2 NV thắng Kéo dài
1 09/02/2020 19h00
Thao
LongHuynh
2 09/02/2020 19h30
Rain
Tâm
3 09/02/2020
Tee
Tee
vào thẳng
Chung kết
Trận Ngày Giờ NV 1 NV 2 NV 3 NV thắng Kéo dài
1 09/02/2020 20h00
2
3