Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Tee
ÔmLôÐề
YeYe
Olala
Thao
Tb06
4.
LongHuynh
cz20
5.
Burberry
ZzQuyLezZ
6.
kamezoko
Noòng
7.
Winter
Jax
8.
SẲITẲMẲ
Zeus
9.
MyXinhNC
LongHuynh
10.
DuKich
HatTieu
BốÐời
ThaoLe
TieuThuy
Nancy22
BuffKim
Krillin
4.
DragonGreen
thuc05
5.
LongSơn
zZzLãogiàTeenzZz
6.
MrLouis
Mina2017
7.
BaLaSatSKILL
Linhbanhbeo
8.
o0oDuongSKILLo0o
o0oDuongSKILLo0o
9.
BuriSKILL
Jukain
10.
NodSKILL
Guardiola
Helios
Tiger
Odyssey
HoangDung
iSound
LucTuyetKy
4.
Lord
OoQuyLeoO
5.
Daryl
ZzDoanDuzZ
6.
KingSton
MinhNguyet
7.
Tâm
zVeKoTz
8.
ẲinsOoalGown
bỜm
9.
JohnWick
BlackDragon
10.
RiverKwai
ProKiller

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...