Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
LÃOLONG
Mina2017
nhâtkiet001
nhâtkiet001
MinhẲn
MinhẲn
4.
DepZajKuTe
HàngGreen
5.
HoangLaoTa
LucKy
6.
LÃOGIÀ
NancyLê
7.
CôBéCuồngDâm
BÕchVôThường
8.
Hin
Nhagiaumoinoi
9.
GIÀLÃO
ÐồLong
10.
PéÐan
gomdo
ThaoNguyen
NancyLê
Ẳugust
Chocolate
Khanh
SuperMod
4.
BaLaSatSKILL
Mickey
5.
ThanhNuFC
dongnam
6.
NodSKILL
Rina
7.
Sunrise
NhôngXick
8.
NhôngXick
TỔNGQUẲNG
9.
Johny
Ẳdidas
10.
YiLinB
Verona

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...