Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Tee
ÔmLôÐề
YeYe
Tb06
Thao
cz20
4.
LongHuynh
ZzQuyLezZ
5.
Burberry
Noòng
6.
kamezoko
TiKi
7.
Winter
CậuBuồnvìai
8.
SẲITẲMẲ
Winter
9.
MyXinhNC
TienNu
10.
DuKich
SSS
BốÐời
ThaoLe
Piccolo
Krillin
Verona
thuc05
4.
Janissary
Mina2017
5.
ThienLong
NancyLê
6.
NẲMMOẲDIDẲPHẲT
Linhbanhbeo
7.
Khanh
PhongCa
8.
BaLaSatSKILL
zZzLãogiàTeenzZz
9.
o0oDuongSKILLo0o
o0oDuongSKILLo0o
10.
BuriSKILL
ThienLong
Helios
Tiger
Odyssey
HoangDung
iSound
LucTuyetKy
4.
Lord
ZzDoanDuzZ
5.
Daryl
OoQuyLeoO
6.
KingSton
zVeKoTz
7.
JohnWick
MinhNguyet
8.
ẲinsOoalGown
BlackDragon
9.
RiverKwai
WhiteDragon
10.
Naan
bỜm

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...