Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
LÃOLONG
Mina2017
nhâtkiet001
LucKy
LÃOGIÀ
NancyLê
4.
MinhẲn
Whis
5.
Hin
HàngGreen
6.
HoangLaoTa
BaByLove
7.
DepZajKuTe
LeThao25
8.
PéÐan
TráiTáoTím
9.
KẻSĩVôDanh
Nganjerry
10.
GIÀLÃO
F5NgichNgom
ThaoNguyen
Chocolate
Ẳugust
SuperMod
Khanh
Rina
4.
ZzM0nzZ
ThaoNguyen
5.
BaLaSatSKILL
NancyLê
6.
ThanhNuFC
Ẳdidas
7.
NodSKILL
ThaoLe
8.
Sunrise
SángTuChiềuHú
9.
NhôngXick
zZKjngZz
10.
BuffKim
ZzMyNuzZ

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...