Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BốÐời
KhoBacNhaNuoc
Chíp
Nancy
Vampire
7buaLx42
4.
Snake
DuongTang
5.
NodSKIILL
nhaukobiksay79
6.
o0oDuongSKILLo0o
Khanh
7.
BaLaSatSKILL
Vivian20
8.
3conmeo
BuriSKILL
9.
NodSKILL
Rina
10.
nhaukobiksay79
Cherry

Trailer - Clip

  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Chung Kết)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận chu...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Trận 2)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận đấu...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Trận 1)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận đấu...