Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BốÐời
KhoBacNhaNuoc
Chíp
Nancy
Vampire
7buaLx42
4.
Snake
nhaukobiksay79
5.
NodSKIILL
DuongTang
6.
o0oDuongSKILLo0o
Vivian20
7.
BaLaSatSKILL
Khanh
8.
NodSKILL
BuriSKILL
9.
3conmeo
Rina
10.
nhaukobiksay79
Cherry

Trailer - Clip

  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Chung Kết)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận chu...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Trận 2)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận đấu...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Trận 1)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận đấu...