Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Tee
ÔmLôÐề
Thao
OoTTToO
YeYe
DuKich
4.
LongHuynh
ThíchNgânLưþng
5.
MyXinhNC
Winter
6.
Burberry
xíchlong
7.
SẲITẲMẲ
CR7
8.
kamezoko
TienNu
9.
BăngNghi
PhoeNix
10.
Tâm
cz20
ThaoNguyen
Nancy22
BốÐời
ThaoLe
SilverMoon
Krillin
4.
NgocMy
thuc05
5.
OneHitDie
Mina2017
6.
Piccolo
NancyLê
7.
Brook
Linhbanhbeo
8.
KiềuNữ
yenphi11
9.
Bin
MyMi
10.
BiBi
NgÕoTuyết
Helios
Tiger
iSound
HoangDung
Lord
ZzDoanDuzZ
4.
Odyssey
LucTuyetKy
5.
Daryl
bỜm
6.
KingSton
OoQuyLeoO
7.
Tâm
BlackDragon
8.
ẲinsOoalGown
MinhNguyet
9.
Naan
ProKiller
10.
RiverKwai
iSound

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...