Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
nhâtkiet001
LeThao2
Doanh
LêThảo
ẲltarSpeed
coco001
4.
zVinhKaz
Doanh
5.
CôBéCuồngDâm
RùaTốcÐộ
6.
KẽCầmÐoãn
HXLRedMercy
7.
MinhẲn
TheHit
8.
RùaTốcÐộ
GiàLangThang
9.
Crazy
Whis
10.
TừThịHằng
Daryl
BaLaSatSKILL
NgocGiau
NodSKILL
Chocolate
NhôngXick
Nancy
4.
o0oDuongSKILLo0o
Bikini
5.
YiLinB
NhôngXick
6.
Mosei
Ẳdidas
7.
MaTúy
Mickey
8.
nhaukobiksay79
SángTuChiềuHú
9.
Shark
zZKjngZz
10.
Katina
ThaoNguyen

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...