Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BảoHoa
NgườiCóTiền
BiconxXx
REST
Piccolo
XO1978
4.
GoSu
DaoCun
5.
Versace
LuckyBoy
6.
Quillen
TiểuLongNữ
7.
Neptune
Mèocon
8.
BéBánDiêm
KiemThan
9.
Ryan
ON1
10.
zPoseidonz
BéBánDiêm
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...