Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
NodSKILL
VÔSONG
BaLaSatSKILL
Erwin
o0oDuongSKILLo0o
BuriSKILL
4.
BốÐời
SóiTiểuthư
5.
NodSKIILL
Rina
6.
Snake
7buaLx42
7.
LeeNguyen
Mikasa
8.
KytaRuan
Khanh
9.
Chíp
ButtGa
10.
nhaukobiksay79
Penn
BiBi
Bibibobo
PéHàMy
Wind
SángTuChiềuHú
SángTuChiềuHú
4.
LongẲndMy
Mosei
5.
MWG
EmilyV
6.
Mosei
Gin
7.
Venus
DoanhDoanh
8.
TuấnÐẹpTrai
yesterday
9.
DoanhDoanh
FcToriko
10.
TuyếtLinh
Makita

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại má...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Chung Kết)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận chu...
  • Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017 (Trận 2)

    Giải đấu Lưỡng Long Tranh Bá 2017. Trận đấu...