Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BảoHoa
REST
BiconxXx
NgườiCóTiền
Piccolo
XO1978
4.
GoSu
LuckyBoy
5.
Versace
DaoCun
6.
Quillen
Mèocon
7.
Neptune
KiemThan
8.
BéBánDiêm
Tamamo
9.
Ryan
Ðầutrọcðángyêu
10.
zPoseidonz
Bearlove
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...