Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
LÃOLONG
Mina2017
nhâtkiet001
NancyLê
MinhẲn
nhâtkiet001
4.
DepZajKuTe
HàngGreen
5.
HoangLaoTa
LucKy
6.
LÃOGIÀ
Nhagiaumoinoi
7.
CôBéCuồngDâm
KẻSĩVôDanh
8.
Hin
ÐồLong
9.
GIÀLÃO
Nam
10.
PéÐan
gomdo
Ẳugust
dongnam
BaLaSatSKILL
Chocolate
ThanhNuFC
Mickey
4.
NodSKILL
Rina
5.
Sunrise
NhôngXick
6.
NhôngXick
TỔNGQUẲNG
7.
Johny
Ẳdidas
8.
YiLinB
SuperMod
9.
o0oDuongSKILLo0o
SángTuChiềuHú
10.
XaKuTaRa
Verona

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...