Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Vi0L3t
HappyPola
PhongCa
RedDragon
HoàngGà
Bảnh
4.
Lexus
ChumGao
5.
ÐếThíchThiên
Lexus
6.
LãoÐÕi
LãoÐÕi
7.
Top
TiểuHoa
8.
DÂM
ÐếThíchThiên
9.
Jade
Eagle
10.
HappyPola
TửuThần
BốTướng
NancyLê
NgocMy
Mina2017
HoaCoMay
Heo
4.
ThaoNguyen
zZzLãogiàTeenzZz
5.
SilverMoon
PhoeNix
6.
Ẳugust
ÐồLong
7.
RấtLàCùi
Doctor
8.
BeBangBong
TieuNguyet
9.
Markup
Verona
10.
ZzM0nzZ
yenphi11

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...