Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BốTướng
NancyLê
NgocMy
NhatPhi
SilverMoon
yenphi11
4.
ThaoNguyen
ThienLong
5.
HoaCoMay
zZKjngZz
6.
Ẳugust
Nhagiaumoinoi
7.
RấtLàCùi
BaLaSatSKILL
8.
BeBangBong
Verona
9.
Markup
Doctor
10.
ZzM0nzZ
HoảPhi

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...