Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Tuấn
CốÐÕiGia
ẲTũn
Zara
NumBer217
Tuấn
4.
LýÂmNha
NumBer216
5.
CốÐÕiGia
GoSu
6.
LongHiepNu
TieuOanh
7.
BiconxXx
BabyNgo
8.
NátRưþu
HyelinXang
9.
noodLong
RẲMBO
10.
CốHyLÕc
Benley
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...