Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
SưCô
CốÐÕiGia
MinhSan
Zara
KaKa
DaoCun
4.
Tuấn
MúpXinh
5.
HooD
Tuấn
6.
MúpXinh
Oriana
7.
ẲTũn
Sam4a
8.
NumBer215
CôChũNhỏ
9.
NumBer217
TieuOanh
10.
CốÐÕiGia
BabyNgo
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...