Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Tee
ÔmLôÐề
YeYe
Tb06
Thao
cz20
4.
LongHuynh
Olala
5.
Burberry
ZzQuyLezZ
6.
kamezoko
o0oBôngo0o
7.
Winter
Noòng
8.
SẲITẲMẲ
LongHuynh
9.
MyXinhNC
HatTieu
10.
DuKich
Zeus
BốÐời
ThaoLe
BaLaSatSKILL
Krillin
o0oDuongSKILLo0o
thuc05
4.
BuriSKILL
Nancy22
5.
NodSKILL
zZzLãogiàTeenzZz
6.
NodSKIILL
Mina2017
7.
pikeman
NancyLê
8.
BuffKim
Linhbanhbeo
9.
MrLouis
o0oDuongSKILLo0o
10.
TieuThuy
Jukain
Helios
Tiger
Odyssey
HoangDung
iSound
LucTuyetKy
4.
Lord
OoQuyLeoO
5.
Daryl
ZzDoanDuzZ
6.
KingSton
MinhNguyet
7.
JohnWick
zVeKoTz
8.
ẲinsOoalGown
BlackDragon
9.
Tâm
bỜm
10.
RiverKwai
WhiteDragon

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...