Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
nhâtkiet001
coco001
Doanh
LêThảo
ẲltarSpeed
Bita2
4.
zVinhKaz
LeThao11
5.
CôBéCuồngDâm
RùaTốcÐộ
6.
KẽCầmÐoãn
Whis
7.
MinhẲn
PhoeNix
8.
RùaTốcÐộ
Crazy
9.
Crazy
LinhNhi
10.
TừThịHằng
GiàLangThang
BaLaSatSKILL
NgocGiau
NodSKILL
Chocolate
NhôngXick
Nancy
4.
o0oDuongSKILLo0o
Nancy+
5.
YiLinB
Bikini
6.
Mosei
NhôngXick
7.
MaTúy
zZKjngZz
8.
nhaukobiksay79
Ẳdidas
9.
Shark
ZzMyNuzZ
10.
Katina
Mickey

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...