Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
LÃOLONG
HàngGreen
nhâtkiet001
NgủNướng
DepZajKuTe
Mộc
4.
MinhẲn
NancyLê
5.
HoangLaoTa
ẲBX7
6.
CôBéCuồngDâm
NumBerOne
7.
ẲltarSpeed
loanlac01
8.
RùaTốcÐộ
Mina2017
9.
ThịtMÞKuTe
Béo
10.
NgocTien
BlueEyes
BaLaSatSKILL
ThaoNguyen
ThanhNuFC
Heo
NodSKILL
Chocolate
4.
NhôngXick
Rina
5.
o0oDuongSKILLo0o
Ẳdidas
6.
Johny
Snake
7.
YiLinB
SángTuChiềuHú
8.
XaKuTaRa
Mickey
9.
Ẳmazonlyly
PhuongKim
10.
MaTúy
o0oDuongSKILLo0o

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...