Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BaLaSatSKILL
Erwin
o0oDuongSKILLo0o
zZKjngZz
NodSKILL
BốMàyTuRồi
4.
NhôngXick
CoLin
5.
MaTúy
VÔSONG
6.
ThiênThần
fizokool1
7.
Katina
NOkiẲ
8.
Vampire
Nancy
9.
MrsChuối
daquy
10.
F1Plus
xZẲthenaZx
BiBi
Nancy
SlimV
Vixen
oOFireMoonOo
xDELLx
4.
BlackStorm
HanDoi
5.
Mosei
Ẳdidas
6.
oOBichDaoOo
SángTuChiềuHú
7.
YiLinB
Tornado
8.
Touliver
WhitePlus
9.
ThaoNguyen
Mickey
10.
Ẳmazonlyly
MẹMìn

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...