Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
LongKent
CôBéCuồngDâm
SuperMonk
MinhẲn
KẽCầmÐoãn
NgáoÐá73
4.
Doanh
ThanhLong
5.
RùaTốcÐộ
bale
6.
LongNữ
HXLWhiteRascals
7.
Life
RùaTốcÐộ
8.
ThanhLong
Ẳpollo
9.
CôCô
Phương
10.
HXLRainbow
TừThịHằng
BaLaSatSKILL
Chocolate
NodSKILL
Nancy
NhôngXick
BốÐời
4.
o0oDuongSKILLo0o
NgocGiau
5.
MaTúy
MUno6
6.
Mosei
NuSatThu
7.
ThiênThần
Ẳdidas
8.
nhaukobiksay79
HanDoi
9.
Shark
Mickey
10.
Katina
SángTuChiềuHú

Trailer - Clip

  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Phụng Hoàng Sơn)

    Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục Sự kiện d...
  • Truy Kích Song Đầu Xà (Kim Lân Sơn)

    Sự kiện Truy Kích Song Đầu Xà - Nam Cương Đại Lục S...