Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
Piccolo
CốTrườngCa
CốNhịÐÕi
Ryan
Curlly
DaoCun
4.
Neptune
HyelinXang
5.
CôYTá
Curlly
6.
Ryan
zZKhiêuChiếnZz
7.
Tuấn
tngoctrung003
8.
CốÐÕiGia
BabyNgo
9.
CôThưKý
B001
10.
BéBánDiêm
REST
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...