Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
FcToriko
NancyLê
HưTrúc
Mina2017
BốTướng
Piccolo
4.
ỐcTiêu
ZâmCôNương
5.
NgocMy
HoaCoMay
6.
SilverMoon
Ẳbay07
7.
ThaoNguyen
BốMàyTuRồi
8.
HoaCoMay
ThienLong
9.
Ẳugust
Cua
10.
RấtLàCùi
SuperMod

Trailer - Clip

  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P1

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server) P2

    Tam Giới Tranh Hùng 2018 (Chung Kết - Liên Server)...
  • Công Thành Chiến - Kim Lân Sơn

    Công Thành Chiến Huyết Thần Phủ lần đầu tiên tại m...