Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
ẲTũn
CốÐÕiGia
LýÂmNha
Zara
CốÐÕiGia
NumBer216
4.
LongHiepNu
Tuấn
5.
BiconxXx
TieuOanh
6.
NátRưþu
BabyNgo
7.
noodLong
HyelinXang
8.
CốHyLÕc
RẲMBO
9.
TócVàngChoé
GoSu
10.
Gurlly
VõThần
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...