Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
NátRưþu
Oriana
BảoHoa
CốTrườngCa
BiconxXx
GianThương
4.
LongHiepNu
MúpXinh
5.
Piccolo
Zara
6.
cu44
TieuOanh
7.
Trà
cv530
8.
TócVàngChoé
bộp
9.
GoSu
BabyNgo
10.
Talon
BoyKa
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...