Hệ Thống Cấm Địa

Trấn Tinh Cung

Lối vào Trấn Tinh Cung: tại Thương Long Chi Địa (-153; 2866)

Yêu cầu cấp độ: 91 trở lên

Lối vào Trấn Tinh Cung

1. NPC Trụy Tinh Thượng Nhân

Trong lần cập nhật này, Thánh Điện sẽ nâng cấp và chỉnh sửa các nhiệm vụ tại NPC Trụy Tinh Thượng Nhân như

sau:

- Nhận nhiệm vụ: NPC Trụy Tinh Thượng Nhân

- Vị Trí: Thương Long Chi Địa (-153; 2866)

NPC Trụy Tinh Thượng Nhân

1.1 Nhiệm Vụ Liên Kết Tinh Vân

Phần thưởng được điều chỉnh lại như sau:


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đạo hữu sẽ nhận được 5 Tinh Vân Liên Kết thay vì chỉ 1 vật phẩm như ban đầu.

1.2 Nhiệm Vụ Liên Kết Tinh Vân 2

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng:

2. NPC Vô Trần Tử 

Đây là người trấn giữ Trấn Tinh Cung nắm giữ rất nhiều báu vật quý giá.

- Nhận nhiệm vụ: NPC Vô Trân Tử

- Vị Trí: Thương Long Chi Địa (-154; 2852)

Hơn một ngàn tên côn đồ đã sử dụng những tinh hoa của trời và đất để làm một thực thể mới cho các Siêu Yêu Ma. Nhiều anh hùng đã từng đối mặt với bọn chúng nhưng đó chỉ là phân thân của chúng và loài yêu ma đã lẫn trốn đến Trấn Tinh Cung. Bọn nó đã hồi phục chấn thương và xây dựng một sức mạnh mới tại đây và âm mưu một kế hoạch lớn hơn.

1. Vương Mặc Hương

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Vương Mặc Hương, Liên Kết Tinh Vân 2

Phần thưởng: 

       

2. Phệ Tâm Huyết Dực

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Phệ Tâm Huyết Dực, Liên Kết Tinh Vân 2

Phần thưởng: 

       

3. Liên Kết Tinh Vân 2

Yêu cầu nhiệm vụ: 

Phần thưởng: 

      

Xem chi tiết về Danh Vọng Trấn Tinh Cung Tại Đây

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác