Hệ Thống Cấm Địa

1. Giới Thiệu Bối Cảnh

Quỷ Phong Yêu Đạo khi còn làm hộ pháp trong Tà giáo đã từng đọc cổ thư và biết được rằng nguyên thần của Vạn Niên Xà Yêu bị phong ấn tại Vân Linh Sơn Xà Huyệt. Để tăng sức mạnh của mình hòng đấu với tiên gia chính đạo, Quỷ Phong Yêu Đạo đã phá vỡ phong ấn, xâm nhập vào Xà Huyệt, gạt được sự tín nhiệm của Xà Yêu, mượn sức mạnh của Xà Yêu để tác ác, tìm xác phàm để chuẩn bị cho sự giáng lâm của Xà Yêu. Do sự làm loạn của Quỷ Phong Yêu Đạo mà Vân Linh Sơn Thôn đã bị một đại quân Xà Yêu chiếm đóng, ngay cả Thiên Hóa Thôn ở rất xa cũng bị ảnh hưởng bởi sự hồi sinh của bọn đệ tử Xà Yêu. Lối vào Vân Linh Sơn Xà Huyệt ẩn sâu trong Ác Quỷ Quan Trại. Muốn tiêu diệt hết tà ma xung quanh Vân Linh Sơn thì phải diệt được Quỷ Phong Yêu Đạo và Vạn Niên Xà Yêu.

 Tọa độ lối vào Vân Linh Sơn Xà Huyệt: (-173,-208).

2. Khu vực cấm địa

Khu Độc Xà  

Khu vực hoang phế phủ đầy rong rêu và nấm mốc, bị những luồng khí tà ác làm ô nhiễm.

BOSS: Song Đầu Xà

Quái vật: Lâm Độc Xà, Lâm Xà Vương, Độc Ma Cô

 

Khu Xà Sơn

Sơn cốc khúc khuỷu, do nhiều tầng không gian hợp thành, men theo đường núi hình xoắn ốc để lên dần, nơi cao nhất có Thần Tháp, bên trong có tượng Xà Thần.

BOSS: Xà Yêu Hóa Thân

Quái vật: Xà Thủ Tạp Dịch, Xà Thủ Bộ Đầu, Xà Phỉ Đầu Mục

Đặc tính quái vật: Quái vật tuần tra

 

Khu Quỷ Quái

Do những tòa nhà và đền đài đổ nát hợp thành, khắp nơi đều là những đống hoang tàn, chỉ có một con đường dẫn lên đồi trên cao. Trước cổng miếu có một  tế đàn.

BOSS: Xà Yêu Bản Thể

Quái vật: Ác Quỷ, Quỷ Hỏa, Sát Huyết Hồn

Đặc tính quái vật: BOSS triệu hồi

 

Khu Xà Yêu

Sơn cốc lớn dần khi đi theo sơn lộ, là một khu vực kỳ dị có sương mù bao phủ, xung quanh có những luồng sấm sét liên tục đánh xuống.

BOSS: Nguyên Thần Xà Yêu

Quái vật: Xà Phỉ Đầu Mục, Song Đầu Xà, Sát Huyết Hồn (xa)

Đặc tính quái vật: Mỗi khi Nguyên Thần Xà Yêu bị giảm 25% sinh mệnh sẽ xuất hiện thêm 2 phân thân, 3 BOSS sẽ xuất hiện ở 3 nơi khác nhau, có cùng lượng sinh mệnh như nhau. Sức tấn công và lượng sinh mệnh của ảo ảnh giống với nguyên thần hiện tại, nhưng sức phòng vệ khá yếu, rất dễ bị tiêu diệt. Phải tiêu diệt được nguyên thần thật sự thì mới kết thúc được trận đánh BOSS.

Hướng dẫn thêm: Sau khi tiêu diệt được Nguyên Thần Xà Yêu, sẽ có một cô gái mờ ảo xuất hiện, có thể kết thúc nhiệm vụ và đưa ra khỏi cấm địa.

3. Quái vật ở cấm địa Vân Linh Sơn Xà Huyệt:

STT

Tên quái vật

Cấp độ

Khu vực phân bố

Chú thích

1

Tinh Anh Lâm Mãng Xà

15

Xà Huyệt

 

2

Tinh Anh Lâm Xà Vương

16

Xà Huyệt

 

3

Tinh Anh Tạp Dịch Xà Thủ

16

Xà Huyệt

 

4

Tinh Anh Xà Thủ Bộ Đầu

16

Xà Sơn

 

5

Tinh Anh Tuần La Bộ Đầu

16

Xà Sơn

 

6

Tinh Anh Tuần La Tạp Dịch

16

Xà Sơn

 

7

Tinh Anh Tuần La Bộ Đầu

16

Xà Sơn

 

8

Tinh Anh Tuần La Bộ Đầu

16

Xà Sơn

 

9

Song Đầu Xà Quái

16

Xà Huyệt

BOSS cấm địa

10

Tinh Anh Đầu Mục Xà Phỉ

17

Xà Sơn

 

11

Tinh Anh Quỷ Hỏa

17

Xà Huyệt Tế Đàn

 

12

Sát Huyết Tùy Tùng

17

Xà Huyệt Tế Đàn

 

13

Xà Yêu Hóa Thân

17

Xà Sơn

BOSS cấm địa

14

Tinh Anh Sát Huyết Hồn

18

Xà Huyệt Tế Đàn

 

15

Tinh Anh Ác Quỷ

18

Xà Huyệt Tế Đàn

 

16

Tinh Anh Quỷ Trưởng

19

Xà Huyệt Tế Đàn

 

17

Tinh Anh Kim Giác Mãng Xà

19

Xà Huyệt Tế Đàn

 

18

Quỷ Phong Yêu Đạo

19

Xà Huyệt Tế Đàn

BOSS cấm địa

19

Tinh Anh Hiệu Úy Xà Thủ

20

Xà Huyệt Tế Đàn

 

20

Nguyên Thần Xà Yêu

20

Xà Huyệt Tế Đàn

BOSS cấm địa


4. Vật phẩm quái vật đánh rơi

STT

Tên quái vật

Cấp độ

Vật phẩm đánh rơi

Cấp độ màu

1

Tinh Anh Lâm Mãng Xà

15

Xích Tô Phi Kiếm, Bách Luyện Thiền Trượng, Cửu Cung Tiên Luân, Tử Tinh Liên Đao, Lưu Thủy Tiên Cung, Vũ Điệp Hộ Phù

Ngọc Lục

2

Tinh Anh Lâm Xà Vương

16

Liệt Diễm Hộ Thủ, Giới Luật Hộ Thủ, Tử Kinh Hộ Thủ, Tử Tinh Hộ Thủ, Vũ Yến Hộ Thủ

Ngọc Lục

3

Tinh Anh Tạp Dịch Xà Thủ

16

Liệt Diễm Hộ Oản, Giới Luật Hộ Oản, Tử Kinh Hộ Oản, Tử Tinh Hộ Oản, Vũ Yến Hộ Oản

Ngọc Lục

4

Tinh Anh Xà Thủ Bộ Đầu

16

Liệt Diễm Hộ Tất, Giới Luật Hộ Tất, Tử Kinh Hộ Tất, Tử Tinh Tất Oản, Vũ Yến Hộ Tất

Ngọc Lục

5

Tinh Anh Tuần La Bộ Đầu

16

Liệt Diễm Hộ Tất, Giới Luật Hộ Tất, Tử Kinh Hộ Tất, Tử Tinh Tất Oản, Vũ Yến Hộ Tất

Ngọc Lục

6

Tinh Anh Tuần La Tạp Dịch

16

Liệt Diễm Hộ Oản, Giới Luật Hộ Oản, Tử Kinh Hộ Oản, Tử Tinh Hộ Oản, Vũ Yến Hộ Oản

Ngọc Lục

7

Song Đầu Xà Quái

16

Xích Tô Phi Kiếm, Bách Luyện Thiền Trượng, Cửu Cung Tiên Luân, Tử Tinh Liên Đao, Lưu Thủy Tiên Cung, Bôn Lưu Phi Đao, Liệt Thiên Thần Côn, Thiên Ngô Phật Châu, Huyến Thiết Song Đoản, Lăng Vân Cự Nỏ, Liệt Diễm Hộ Thủ, Giới Luật Hộ Thủ, Tử Kinh Hộ Thủ, Tử Tinh Hộ Thủ, Vũ Yến Hộ Thủ

Ngọc Lục

8

Tinh Anh Đầu Mục Xà Phỉ

17

Bôn Lưu Phi Đao, Liệt Thiên Thần Côn, Thiên Ngô Phật Châu, Huyến Thiết Song Đoản, Lăng Vân Cự Nỏ, Liệt Diễm Chi Ngoa, Giới Luật Tăng Hài, Tử Kinh Nhuyễn Hài, Tử Tinh Hộ Ngoa, Vũ Yến Nhuyễn Ngoa

Ngọc Lục

9

Tinh Anh Quỷ Hỏa

17

Liệt Diễm Đai, Giới Luật Đai, Tử Kinh Đai, Tử Tinh Đai, Vũ Yến Đai

Ngọc Lục

10

Sát Huyết Tùy Tùng

17

Đồng Mộc Bản Chỉ

Ngọc Lục

11

Xà Yêu Hóa Thân

17

Liệt Diễm Đạo Bào, Giới Luật Tăng Y, Tử Kinh Trừu Sam, Tử Tinh Hộ Giáp, Vũ Yến Khinh Sam, Đồng Mộc Bản Chỉ

Ngọc Lục

12

Tinh Anh Sát Huyết Hồn

18

Đồng Mộc Bản Chỉ

Ngọc Lục

13

Tinh Anh Ác Quỷ

18

Liệt Diễm Đạo Bào, Giới Luật Tăng Y, Tử Kinh Trừu Sam, Tử Tinh Hộ Giáp, Vũ Yến Khinh Sam

Ngọc Lục

14

Tinh Anh Quỷ Trưởng

19

Vũ Điệp Hộ Phù

Ngọc Lục

15

Tinh Anh Kim Giác Mãng Xà

19

Liệt Diễm Đạo Bào, Giới Luật Tăng Y, Tử Kinh Trừu Sam, Tử Tinh Hộ Giáp, Vũ Yến Khinh Sam

Ngọc Lục

16

Quỷ Phong Yêu Đạo

19

Liệt Diễm Đạo Bào, Giới Luật Tăng Y, Tử Kinh Trừu Sam, Tử Tinh Hộ Giáp, Vũ Yến Khinh Sam, Hàn Băng Tiên Thuẫn, Trường My Châm, Lôi Âm Kinh, Xá Lợi, Bối Diệp Linh Phù, Luyện Ma Thần Châm, Thái Ất Ngoa, Ly Khảm Chung, Vạn Thú Linh, Ngọc Thạch Đỉnh

Ngọc Lục

17

Tinh Anh Hiệu Úy Xà Thủ

20

Thanh Linh Phi Kiếm, Nhập Thế Thiền Trượng, Ngô Thiên Minh Luân, Thiên Lôi Liên Đao, Liệt Viêm Tiên Cung, Thanh Tuyền Phi Đao, Hàng Long Thần Côn, Mưu Ni Phật Châu, Phỉ Thúy Song Đoản, Liên Kích Cự Nỏ

Ngọc Lục

18

Nguyên Thần Xà Yêu

20

Thanh Linh Phi Kiếm, Nhập Thế Thiền Trượng, Ngô Thiên Minh Luân, Thiên Lôi Liên Đao, Liệt Viêm Tiên Cung, Thanh Tuyền Phi Đao, Hàng Long Thần Côn, Mưu Ni Phật Châu, Phỉ Thúy Song Đoản, Liên Kích Cự Nỏ, Vũ Điệp Hộ Phù

Ngọc Lục

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác