Vật phẩm

 • Sử Tiền Long
  Sử Tiền Long Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Sử Tiền Long. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu. Có thể dùng Hoành Bảo Thạch để khảm nạm tăng tốc độ di chuyển và thay đổi ngoại hình.
 • Tứ Vỹ Linh Hồ
  Tứ Vỹ Linh Hồ Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Tứ Vỹ Linh Hồ. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu. Có thể dùng Hoành Bảo Thạch để khảm nạm tăng tốc độ di chuyển và thay đổi ngoại hình.
 • Lam Ngưu
  Lam Ngưu Mô tả: Sử dụng: Triệu hồi Thuần Thú Lam Ngưu, Tăng giới hạn pháp lực ,tăng tốc độ hồi phục pháp lực trong trạng thái chiến đấu, đồng thời tăng tốc độ di chuyển lên 9%
 • Cánh Phật Môn 06
  Mô tả: Đôi cánh Thiên Sứ Xanh Dương lung linh. Sử dụng tăng 5% tốc độ di chuyển.
  Cánh Phật Môn 06 Mô tả: Đôi cánh Thiên Sứ Xanh Dương lung linh. Sử dụng tăng 5% tốc độ di chuyển.
 • Cánh Tiên Cầm Nữ 07
  Mô tả: Đôi cánh Thiên Sứ Trắng đơn giản. Sử dụng tăng 5% tốc độ di chuyển.
  Cánh Tiên Cầm Nữ 07 Mô tả: Đôi cánh Thiên Sứ Trắng đơn giản. Sử dụng tăng 5% tốc độ di chuyển.
 • Thái Tinh Bảo Thạch Bao (5 viên)
  Mô tả: Mở ra sẽ thu được 5 viên Thái Tinh
  Thái Tinh Bảo Thạch Bao (5 viên) Mô tả: Mở ra sẽ thu được 5 viên Thái Tinh
 • Sử Tiền Long
  Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Sử Tiền Long. Tăng 30% tốc độ di chuyển b...
  Sử Tiền Long Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Sử Tiền Long. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu. Có thể dùng Hoành Bảo Thạch để khảm nạm tăng tốc độ di chuyển và thay đổi ngoại hình.
 • Tứ Vỹ Linh Hồ
  Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Tứ Vỹ Linh Hồ. Tăng 30% tốc độ di chuyển...
  Tứ Vỹ Linh Hồ Mô tả: Sau khi sử dụng có thể triệu hồi kỵ thú Tứ Vỹ Linh Hồ. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu. Có thể dùng Hoành Bảo Thạch để khảm nạm tăng tốc độ di chuyển và thay đổi ngoại hình.
 • Lam Ngưu
  Mô tả: Sử dụng: Triệu hồi Thuần Thú Lam Ngưu, Tăng giới hạn pháp lực ,tăng tốc độ hồi ph...
  Lam Ngưu Mô tả: Sử dụng: Triệu hồi Thuần Thú Lam Ngưu, Tăng giới hạn pháp lực ,tăng tốc độ hồi phục pháp lực trong trạng thái chiến đấu, đồng thời tăng tốc độ di chuyển lên 9%
 • Bò Húc
  Mô tả: Sử dụng: Triệu hồi Thuần Thú Bò Húc, có thể tăng thể lực của chủ nhân: 20 + cấp đ...
  Bò Húc Mô tả: Sử dụng: Triệu hồi Thuần Thú Bò Húc, có thể tăng thể lực của chủ nhân: 20 + cấp độ Thuần Thú x (10 + lượng huyết khí cơ bản của chủ nhân x 1.5%), khi ở trạng thái không chiến đấu có thể tăng tốc độ hồi huyết của chủ nhân, sau 11 cấp sẽ có điểm thuộc tính, sau khi triệu hồi sẽ tăng năng lực của chủ nhân . Tăng tốc độ di chuyển lên 5%
 • Hoan Hỷ Giới Chỉ
  Mô tả: Nhẫn Vui Vẻ, có khả năng đem đến niềm vui bất ngờ. Tăng 100 điểm Phòng Ngự Vật Lý...
  Hoan Hỷ Giới Chỉ Mô tả: Nhẫn Vui Vẻ, có khả năng đem đến niềm vui bất ngờ. Tăng 100 điểm Phòng Ngự Vật Lý, 5 thể lực, 5 Tốc độ hồi phục sinh lực và linh lực, 2% bạo kích...
 • Quần Tinh Cự Tượng Giới Chỉ
  Mô tả: Quần Tinh Cự Tượng Giới Chỉ tăng thể lực và phòng ngự nguyên tố.
  Quần Tinh Cự Tượng Giới Chỉ Mô tả: Quần Tinh Cự Tượng Giới Chỉ tăng thể lực và phòng ngự nguyên tố.
 • Cửu Vĩ Hồ
  Mô tả: Triệu hồi Thuần Thú Cửu Vĩ Hồ, có thể tăng giới hạn pháp lực chủ nhân, đồng thời...
  Cửu Vĩ Hồ Mô tả: Triệu hồi Thuần Thú Cửu Vĩ Hồ, có thể tăng giới hạn pháp lực chủ nhân, đồng thời tăng tốc độ hồi phục pháp lực chủ nhân trong trạng thái chiến đấu, từ cấp 11 trở đi có thể phân phối điểm thuộc tính, sau khi triệu hồi sẽ tăng năng lực cho chủ nhân.
 • Hắc Diễm Mã
  Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Hắc Diễm Mã. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
  Hắc Diễm Mã Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Hắc Diễm Mã. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
 • Băng Tuyết Đài
  Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Băng Tuyết Đài. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
  Băng Tuyết Đài Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Băng Tuyết Đài. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
 • Ngưng Thần Quả
  Mô tả: Vật phẩm tiêu hao khi ở trạng thái Ngưng Thần, có thể cung cấp nguyên khí dùng để...
  Ngưng Thần Quả Mô tả: Vật phẩm tiêu hao khi ở trạng thái Ngưng Thần, có thể cung cấp nguyên khí dùng để ngưng thần.
 • Ám Dạ Ưng Diêu
  Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Ám Dạ Ưng Diêu. Tăng 20% tốc độ di chuyển, dùng trên mọi địa hìn...
  Ám Dạ Ưng Diêu Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Ám Dạ Ưng Diêu. Tăng 20% tốc độ di chuyển, dùng trên mọi địa hình.
 • Ngân Giáp Bạch Hổ
  Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Ngân Giáp Bạch Hổ. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
  Ngân Giáp Bạch Hổ Mô tả: Triệu hồi kỵ thú Ngân Giáp Bạch Hổ. Tăng 30% tốc độ di chuyển ban đầu.
 • Bang Chủ Lệnh Bài
  Mô tả: Bang Chủ Lệnh Bài dùng làm nhiệm vụ Bang Hội
  Bang Chủ Lệnh Bài Mô tả: Bang Chủ Lệnh Bài dùng làm nhiệm vụ Bang Hội