Bí Kíp Luyện Công

  Anh hùng kỳ hiệp khi thế thiên hành đạo tại những vùng đất mới chắc hẳn sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và những điều thắc mắc. Để giúp cho các đạo hữu có thể dễ dàng hơn trong quá trình hòa nhập cùng tam giới Thục Sơn. Ban Tổng Quàn xin giới thiệu một số cách luyện cấp nhân vật như sau:

  I. Cách thức nhận – trả nhiệm vụ

  1. Từ cấp 1 - cấp 5
   
  Vị trí luyện cấp: Ngưng Bích Nhai
  Cách thức: Thực hiện chuỗi nhiệm vụ từ hệ thống, đồng thời kết hợp với lượng kinh nghiệm nhận được từ việc đánh thêm quái sẽ giúp các Đạo Hữu có thể dễ dàng lên cấp mới.
  a. Nhiệm vụ tân thủ - NPC Tiểu Sa Di Duy Minh
  Ngay khi tạo nhân vật xong và đăng nhập vào game bạn sẽ có Nhiệm vụ đầu tiên tại NPC Tiểu Sa Di Duy Minh - Lời Thỉnh Cầu Của Phật Nô.

  Nhiệm vụ Lời Thỉnh Cầu của Phật Nô

  Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn có thể chọn phím tắt “T” để xem lại các nhiệm vụ đã nhận.

  Trả nhiệm vụ tại NPC Phật Nô

  b. Nhiệm vụ Lễ Vật Sơ Sinh

  Đạo Hữu sẽ nhận được các phần thưởng hỗ trợ Tân Thủ thông qua nhiệm vụ Lễ Vật Sơ Sinh tại NPC Pháp Bảo Tinh Linh. Tặng phẩm là các vật phẩm hỗ trợ từ hệ thống giúp tăng khả năng chiến đấu và sinh tồn của Đạo Hữu.

  Nhiệm vụ Lễ Vật Sơ Sinh

  Sau khi trả và hoàn thành cả hai nhiệm vụ này. Bây giờ nhân vật của Đạo Hữu đã lên cấp 3.

  Tiếp đó, chư vị Kỳ Hiệp cần tập trung hoàn thành hết những nhiệm vụ còn lại để tiếp tục nâng cấp nhân vật lên cấp độ 5.

  Lưu ý: Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu tổng lượng kinh nhiệm của nhân vật đã đạt từ 80% - 90%. Hãy cố gắng tiếp tục đánh quái để có thể lên cấp.

  2. Từ cấp 5 - cấp 14
   
  Vị trí luyện cấp: Thiên Hóa Thôn, Dục Thành Thôn
  Cách thức: Làm nhiệm vụ kết hợp đánh quái
  a. Nhiệm vụ Hạ Sơn

  Sau khi lên được cấp 5, nhận nhiệm vụ Hạ Sơn từ NPC Thông Tý Thần Viên Lý Ninh để về Thiên Hóa Thôn.

  Nhiệm vụ Hạ Sơn

  Phần thưởng: Vũ khí 1x

  b. Các nhiệm vụ lấy hiệu ứng hỗ trợ tăng cơ bản cho tân thủ

  Nhiệm vụ tại NPC Tiểu Hòa Thượng

  Nhiệm vụ Chúc Phúc của Nạn Đại Sư - NPC Tiểu Hòa Thượng

  Nhiệm vụ tại NPC Bạch Ưng Sứ Giả

  Nhiệm vụ Sức Mạnh của Bạch Ưng – NPC Bạch Ưng Sứ Giả

  Ở đây đạo hữu có thể làm nhiệm vụ để giúp đỡ dân làng và họ sẽ đền đáp lại bằng phần thưởng là một số trang bị (thiên thanh). Trang bị mới sẽ giúp Đạo Hữu mạnh mẽ hơn.

  c. Nhiệm vụ nhận trang bị thường

  Nhiệm vụ Thần Hộ Sơn Lang
  Nhiệm vụ Sức Mạnh Lang Vương
  Lưu ý:
  • Chỉ nhận được nhiệm vụ vượt quá cấp độ nhân vật 2 cấp, nếu vượt quá 5 cấp thì không nhận được nữa.
  • Tối đa chỉ nhận 15 nhiệm vụ cùng lúc.
  3. Từ cấp 14 - cấp 20:

  Vị trí luyện công: Vân Linh Sơn, Hổ Trảo Sơn
  Cách thức: Làm nhiệm vụ kết hợp đánh quái và đi Cấm địa (Đằng Tu Động, Xà Huyệt).
  Sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ bên Thiên Hóa Thôn thì cấp độ của đạo hữu lúc này cũng đã đạt được từ 14 - 15.
  a. Nhiệm vụ để nhận các Thuần Thú

  Hoàn thành nhiệm vụ Tìm Kiếm Thụ Thương Hùng Miêu Nhân ở Vân Linh Sơn để nhận được thuần thú (Pet) Tiểu Hùng Miêu. Đặc trưng của thuấn thú Tiểu Hùng Miêu là tăng giới hạn khí huyết cho người chơi, thích hợp cho các đạo hữu thuộc phái Thanh Thành và Phật Môn.

  Nhiệm vụ Tiêu Diệt Cự Xà
  Hoàn thành nhiệm vụ Kẻ Mai Phục Kinh Cúc tại NPC Thiếu Niên Chu Văn Tòng ở Hổ Trảo Sơn để nhận thuần thú Tiểu Dã La với đặc trưng giới hạn pháp lực cho người chơi, phù hợp cho các đạo hữu thuộc phái Nga My, Bách Hoa, Tiên Cầm.

  Nhiệm vụ Kẻ Mai Phục Kinh Cúc – NPC Thiếu Niên Chu Vân Tòng

  tại Hổ Trảo Sơn- Kinh Cúc Lĩnh (-30,-1306)

  b. Cấm địa và nhiệm vụ cấm địa

  Cấm Địa Vạn Trúc Gian (cấp độ 10)

  NPC Bạch Vân Đại Sư (395,184) – Lối vào cấm địa Vạn Trúc Gian

  Nhiệm vụ tại cấm địa Vạn Trúc Gian


  Cấm địa Đằng Tu Động (cấp độ 15)

  Lối vào cấm địa Đằng Tu Động (-208,-824)

  Nhiệm vụ tại Đằng Tu Động

  Nhiệm vụ Hổ Vương Bình Ba (nhiệm vụ đánh boss ở Đằng Tu Động)
  Các vật phẩm nhận được từ Hổ Vương
  Lưu ý: Vì các nhiệm vụ này có quái rất mạnh nên cần phải kiếm cho mình 1 tổ nhóm trước khi làm để tránh những tổn thất không đáng có.
  4. Từ cấp 21 - cấp 40:
   
  Vị trí luyện cấp: Hắc Phong Trại, Lệ Giang Thôn, Quế Hoa Sơn, Tuyết Sơn Thôn
  Cách thức luyện cấp: Làm nhiệm vụ thường, nhiệm vụ tuần hoàn, danh vọng và đi cấm địa Hoan Hỷ Điện, Hồng Hoa Động.

  Rất nhiều chuỗi nhiệm vụ theo cấp độ tại các thôn làng:

  Từ Vân Tự, Lệ Giang Thôn, Quế Hoa Sơn, Tuyết Sơn Thôn.

  II. Các nhiệm vụ chính để nhận vũ khí và pháp bảo phụ

  1. Nhiệm vụ Thí Luyện

  NPC: Thông Tý Thần Viên Lý Ninh

  Vị trí:Ngưng Bích Nhai

  Tọa độ: 408, 1097

  Phần thưởng: Pháp bảo phụ theo môn phái (từ cấp 5 trở lên có thể trang bị)

  2. Nhiệm vụ Thương dược và Dược Liệu Giải Độc

  NPC: Dược Sư

  Vị trí: Thiên Hóa Thôn

  Tọa độ: (165,538)

  Nhiệm vụ thương dược

  Nhận tiếp nhiệm vụ Dược Liệu Giải Độc

  Phần thưởng: Pháp bảo phụ theo môn phái (từ cấp 10 trở lên có thể trang bị)

  Nhiệm vụ Dược Liệu Giải Độc

  3. Nhiệm vụ Siêu Độ Vong Linh

  NPC: Cô Hồn Dã Quỷ

  Vị trí: Vân Linh Sơn

  Tọa độ: (-49,-138)

  Phần thưởng: Pháp bảo phụ theo môn phái (từ cấp 20 trở lên có thể trang bị)

  4. Nhiệm vụ Cổ Thành Oan Hồn

  NPC: Kim Nhu

  Vị trí: Nha Lâm Trại

  Tọa độ: -154, -852

  Phần thưởng: Pháp bảo phụ theo môn phái (từ cấp 20 trở lên có thể trang bị)

  5. Nhiệm vụ Lục Bào Lão Tổ

  NPC: Tri Khách Liễu Nhất

  Vị trí: Hắc Phong Trại

  Tọa độ: -444, -454

  Phần thưởng: Pháp bảo phụ theo môn phái (từ cấp 30 trở lên có thể trang bị)

  6. Nhiệm vụ nhận chỉ 0x - 3x

  Nhiệm vụ Khí Tức Tà Linh

  NPC: Thợ Săn

  Vị trí: Thiên Hóa Thôn

  Tọa độ: 188, 535

  phần thưởng chọn 1 trong 2 bản chỉ

  Nhiệm vụ Vô My Mật Sứ

  NPC: Thợ Săn

  Vị trí: Dục Thành Thôn

  Tọa độ: 59, -1651

  Nhiệm vụ Kim Thân La hán

  NPC: Tri Khách Liễu Nhất

  Vị trí: Hắc Phong Trại

  Tọa độ: -444, -454

  7. Nhiệm vụ Gieo Rắc Ôn Dịch và U Linh Du Đãng

  NPC: Thợ Săn

  Vị trí: Thiên Hóa Thôn

  Tọa độ: 188, 535

  Nhận nhiệm vụ Gieo Rắc Ôn Dịch và hoàn thành.

  Sau đó sẽ xuất hiện nhiệm vụ U Linh Du Đãng

  Hoàn thành sẽ nhận được vũ khí 1x green môn phái

  8. Nhiệm vụ Cầm Tặc Cầm Vương

  NPC: Doanh Trại Y Sư

  Vị trí: Doanh Trại Điều Thương

  Tọa độ: (280,-147)

  Phần thưởng: Vũ khí 2X theo từng môn phái.

  NPC Doanh Trại Y Sư (280,-147)

  9. Nhiệm vụ Giải Cứu Linh Thú

  NPC: Kim Nhu

  Vị trí: Nha Lâm Trại

  Tọa độ: -154, -852

  Phần thưởng: Vũ khí 2X theo từng môn phái.

  NPC Kim Nhu

  10. Nhiệm vụ Thanh Lý Hoan Hỉ Điện

  NPC: Tri Khách Liễu Nhất

  Vị trí: Hắc Phong Trại

  Tọa độ: -444, -454

  Phần thưởng: Vũ khí 3X theo từng môn phái.

  III. Các nhiệm vụ danh vọng

  Nhiệm vụ danh vọng là một nhiệm vụ theo từng map và tùy theo cấp độ của nhân vật.

  Nơi nhận nhiệm vụ: Danh thương tại các thôn làng.

  -      Danh thương Thiên Hóa Thôn (140, 519)

  -      Danh thương Vân Linh Sơn (279, -136)

  -      Danh thương Hổ Trảo Sơn (24, -968)

  -      Danh thương Quế Hoa Sơn (-400, -891)

  Nhiệm vụ Danh Vọng Quế Hoa Sơn – Hồng Hoa Động

  Tham khảo thêm TẠI ĐÂY

  IV. Nhiệm vụ Hộ Tống

  Nhiệm vụ Trợ Giúp Chu Vân Tòng

  Vị trí: Từ Vân Tự - Ngôi Nhà Tranh (-109,-383)

  Cấp độ nhận nhiệm vụ: Từ cấp 35 trở lên.

  Số lần nhận nhiệm vụ: Tối đa 3 lần/ngày

  Nhiệm vụ Hộ tống Chu Vân Tòng

  Phần thưởng chính: Ngân lượng

  V. Tính năng tinh luyện pháp bảo

  Giúp cho độ sát thương của pháp bảo được nâng cao hơn.

  Tinh Luyện Pháp Bảo

  Khi pháp bảo cơ bản cấp thấp đạt đến giới hạn tinh luyện cao nhất, Đạo Hữu có thể sử dụng chức năng Dung Hợp với pháp bảo mới có cấp độ cao hơn để tiếp tục luyện cấp.

  Dung Hợp Pháp Bảo

  Pháp bảo có cấp độ càng cao sẽ có thể nâng điểm Ngộ Ý để tăng tiềm năng của pháp bảo đó. Click chuột trái vào ô tiềm năng để nâng ngộ ý. 

  Tham khảo thêm TẠI ĐÂY

  VII. Nhận sư phụ

  Để có thể trở thành đệ tử và nhận sư phụ, các Đạo Hữu phải đạt được các điều kiện sau đây:

  • Nhân vật của Đạo Hữu phải có cấp độ từ 5 - 20.
  • Nhân vật hiện chưa có sư phụ.

  Nhấn phím K hoặc nhấp chuột vào biểu tượng “Tin tức Sư Đồ” trên địa đồ nhỏ hoặc đến gặp NPC Bá Lạc để đăng ký tìm kiếm sư phụ hoặc đệ tử thông qua mục Tin Tức Sư Đồ.

  NPC Bá Lạc

  Báo cáo thành tích - Kiểm tra thông tin

  Khi lên cấp, đệ tử hãy vào mục Tin tức Sư Đồ - trang Sư Môn để thực hiện chức năng “Báo thành tích”. Thành tích chính là số cấp độ (Level) đệ tử tu luyện được so với cấp độ đầu tiên lúc gia nhập sư môn hoặc cấp độ của lần báo thành tích gần nhất.

  Việc báo báo thành tích sẽ giup đệ tử và sư phụ được rất nhiều điểm kinh nghiệm và linh lực

  Phần thưởng của hệ thống Sư Đồ

  Tham khảo thêm TẠI ĐÂY

  Bên cạnh đó, nếu nhân vật của Đạo Hữu đã gia nhập Bang Hội thì còn có thể kết hợp thêm làm các nhiệm vụ của Bang Hội tương ứng với cấm địa mà Bang đi để nhận thêm kinh nghiệm, linh lực và vàng cho mình.

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

   


   

  Các tin khác