Trang Bị Tử Tinh

Nhiệm vụ NPC Tử Lục Minh

Địa điểm: Thành Đô (369;-514)

NPC Tử Lục Minh

1. Trao đổi Ngọc Ấn Thô Sơ

Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ: Cấp độ nhân vật từ 75 trở lên

Số lần hoàn thành: 1 lần/ngày

Yêu cầu nhiệm vụ: Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến (SL: 20), Huy Chương Dũng Khí (SL: 10)

Ngọc Ấn Thô Sơ Toái Phiến: ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt Boss Lớn cấm Địa Boss Thế Giới

Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến

Phần thưởng nhiệm vụ: Ngọc Ấn Thô Sơ

Ngọc ấn Thô Sơ

2. Bách Dạ Ấn (cấp 2)

Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ: Cấp độ nhân vật từ 85 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập vật phẩm Mảnh Thạch Kỳ Dị, Ngọc Ấn Thô Sơ và Bách Dạ Ấn cấp 1

Tùy theo nhiệm vụ từng phái khác nhau mà số lượng yêu cầu sẽ thay đổi.

Ngọc Ấn Thô Sơ: nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Huyết Minh Quang

Phần thưởng nhiệm vụ: Bách Dạ Ấn cấp 2 theo môn phái

Cũng như trang bị Bông TaiNgọc Bội, Ngọc Ấn cũng có thể tăng cường sức mạnh thông qua hệ thống khảm nạm tại NPC Thiết Tượng. Và bảo thạch dùng để khảm nạm Ngọc Ấn là Quang Bảo Thạch.

XEM THÊM TRANG BỊ TỬ TINH KHÁC TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác