Tính Năng Đặc Biệt

Từ thuở khai thiên lập địa, sức mạnh của loài Rồng được xem là sức mạnh chí tôn trong muôn loài, rất nhiều truyền thuyết và cũng rất nhiều thế lực khao khát sức mạnh đó. Thánh Điện đã thu phục được sức mạnh của Thất Tinh Thần Long và gửi xuống nhân gian. Tuy nhiên, chỉ có những đạo hữu thật sự xứng đáng mới có thể sở hữu sức mạnh của Thất Tinh Thần Long

THẤT TINH THẦN LONG

Nhận nhiệm vụ: Để làm nhiệm vụ này các Đạo hữu cần tìm gặp NPC Thần Long Thủ Hộ tại địa điểm: Thành Đô (225; -526)

1. Nhiệm vụ Long Châu Bảo Đại:

    1.1 Yêu cầu nhiệm vụ:

    

Long Châu Toái Phiến có được từ việc đánh quái dã ngoại, Boss cấm địa và Boss thế giới

 

    1.2 Phần thưởng nhiệm vụ:

       

 2. Nhiệm vụ Thất Tinh Thần Long Cấp 1:

     2.1 Yêu cầu nhiệm vụ:

Triệu Hồi Lệnh - Mua tại Kỳ Trân Các Tab Nhiệm Vụ

Các loại Long Châu có được từ việc mở Long Châu Bảo Đại - nhiệm vụ Long Châu Bảo Đại

Thiên Lý Truy Tùng Thạch có được từ giết Boss Cấm Địa, Boss Thế Giới, ngẫu nhiên nhận được khi mở Truy Tùng Bảo Hộp mua trong Kỳ Trân Các (chỉ bán trong thời gian ngắn)

     2.2 Phần thưởng nhiệm vụ:

3. Nhiệm vụ Thất Tinh Thần Long Cấp 2:

    3.1 Yêu cầu nhiệm vụ:

     3.2 Phần thưởng nhiệm vụ:

4. Nhiệm vụ Thất Tinh Thần Long cấp 3:

    4.1 Yêu cầu nhiệm vụ:

    4.2 Phần thưởng nhiệm vụ:

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

Các tin khác