Bảo Trì fix bug rơi đồ tím(ngày 24/01/2020)

    Thân chào quý đạo hữu,

    Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn, Tiên Kiếm Sơn và Hàn Long Sơn để fix bug rơi đồ tím và nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game.

    Do hệ thống gây lỗi rớt Đồ tím tại Thiên Long Sơn rất nhiều, ảnh hưởng đến cộng đồng và cân bằng game. Thánh Điện quyết định rollback lại dữ liệu của máy chủ Thiên Long Sơn ngay tại thời điểm cập nhật patch Vương Thành Đại Chiến.

    Giờ vàng đền bù 300% sẽ được áp dụng sau khi fix lỗi và thông báo mở lại.

    Mong quý đạo hữu thông cảm và hỗ trợ!