Bảo Trì & Cập Nhật (03/10)

  Thân chào quý đạo hữu,

  Thánh Điện xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Thiên Long Sơn và Tiên Kiếm Sơn để nâng cao tính ổn định, tăng cường hiệu quả, tính năng cho game. 

  Thời gian bảo trì: từ 6h00 đến 8h00 ngày 03/10/2019

  Và Thánh điện sẽ tiến hành cập nhật chỉnh sửa 1 số tính năng trong game: 

  1. Cập nhật nhiệm vụ Huyết Thần Phủ.

  Theo đó chỉ có thành viên Bang Hội chiến thắng giữ thành mới thấy được 2 nhiệm vụ Lệnh Bài Chiến TíchBang Ấn Tích từ NPC Huyết Minh Quang

  Địa điểm: Huyết Thần Sơn - Huyết Thần Lạp Trường (635 -1142) 

   

  Nhiệm vụ thay đổi từ NPC Huyết Minh Quang

  Ngoài ra, NPC Huyết Thần Sứ Giả cũng được chỉnh sửa lại nhiệm vụ Huyết Thần Ấn Ký nhận và trả ngay. Và cũng chỉ thành viên Bang Hội giữ thành mới thấy được nhiệm vụ này.

  Số lần hoàn thành: 2 lần/ ngày. Nên quý đạo hữu cân nhắc trước khi nhận lại nhiệm vụ.

  NPC Huyết Thần Sứ Giả

  2. Thêm nhiệm vụ trao đổi Ngọc Ấn Thô Sơ tại NPC Tử Lục Minh 

  Địa điểm: Thành Đô (369;-514)

   

  NPC Tử Lục Minh

  Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ: Cấp độ nhân vật từ 75 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến (SL: 20), Huy Chương Dũng Khí (SL: 10)

  Ngọc Ấn Thô Sơ Toái Phiến: ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt Boss Lớn cấm Địa Boss Thế Giới

  Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến

  Phần thưởng nhiệm vụ: Ngọc Ấn Thô Sơ

  Ngọc ấn Thô Sơ

  3. Chỉnh sửa các Trang Bị Tử Tinh

  - Phái Nga My

  Chỉnh sửa kỹ năng Lý Hỏa Phá trên trang bị Diệt Tuyệt phái Nga My (cấp 70) và kỹ năng Tụ Hỏa Dẫn trên trang bị Linh Ẩn phái Nga My (cấp 80)

  Lỗi: Không giảm 0.3s thời gian vận của kỹ năng khi full set trang bị tím.

   

  Fix: Đã giảm 0.3s thời gian vận của kỹ năng khi full set trang bị tím.


  Thời gian vận Ly Hỏa Phá từ 2.5 giây giảm còn 2.2 giây và

  Thời gian vận Tụ Hỏa Dẫn từ 1.5 giây giảm còn 1.2 giây

  - Phái Tiên Cầm

  Chỉnh sửa chữ hiển thị sai kỹ năng Hỏa Diệm Thiên La trên trang bị Nguyệt Thái môn phái Tiên Cầm (cấp 80)

  Lỗi: Giảm 15s thời gian vận Hỏa Diệm Thiên La thành Giảm 15s thời gian chờ Hỏa Diệm Thiên La

   

  - Phái Thanh Thành

  Chỉnh sửa lại hiển thị điểm pháp lực của kỹ năng Khinh Thích khi mặc full trang bị Tuyệt Quang môn phái Thanh Thành (cấp 70).

  Lỗi: Khi mặc full set Tử Tinh Tuyệt Quang điểm pháp thuật sẽ tăng lên 30.

  Fix: đã giảm còn 20 điểm pháp thuật khi mặc full set

  4. Bộ Huyết Ảnh Giới Chỉ Tử Tinh

   Thay đổi option Tăng Sát Thương Bạo Kích trên Huyết Ảnh Giới Chỉ 7 Sao, 8 Sao, 9 Sao và 10 Sao do không kích hoạt.

  Bộ cũ: Tăng sát thương Bạo Kích 10% (7 sao), 20% (8 sao), 30% (9 sao), 50% (Môn Phái)

  Thay đổi: Tăng Phòng Ngự Vật Lý 3% (7 sao), 5% (8 sao), 7% (9 sao), 10% (Môn Phái)


  Bộ Huyết Ảnh Giới Chỉ Tử Tinh mới

  5. Bộ Ngọc Ấn Tử Tinh Môn Phái

  - Do số lượng máu Ngọc Ấn tăng khá cao nên Thánh Điện quyết định giảm giảm 40% điểm Thể Lực toàn bộ Ngọc Ấn Tử Tinh Môn Phái để tránh gây mất cân bằng cho hệ thống.

  - Thay đổi kỹ năng Bách Dạ Ấn cấp 2 Tử Tinh phái Bách Hoa

  Cũ: Giảm 60s thời gian chờ của Tử Tinh Bích Vệ

  Đổi thành: Tăng 60 khoảng cách trị liệu của Kỳ Hoàng Quyết

  6. Điều chỉnh NPC quái map Vân Linh Sơn

  Khu vực Ngô Công Sơn, Vân Linh Sơn Thôn từ màu đỏ sang màu vàng giúp các tân thủ dễ dàng hơn trong việc luyện cấp.

  - Bao gồm các loại quái: Dã Thố, Sơn Tinh, Độc Ma Cô, Phi Ngô Công, Chí Mạng Ngô Công.

  Quý đạo hữu vui lòng thoát khỏi game trước thời gian bảo trì để tránh lỗi phát sinh và những tổn thất không đáng có.

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT:  0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!