Cập nhật hệ thống Nam Cương

  Nam Cương hắc ám nay càng tăng thêm sôi động với chuỗi nhiệm vụ vô cùng mới và hấp dẫn trong lần update này.
   
  Nhiệm Vụ Nam Cương
  Thời gian cập nhật:

  Từ 06h đến 08h ngày 12/05/2020

  Nhận nhiệm vụ: Để làm nhiệm vụ này các Đạo hữu cần tìm gặp NPC Nam Cương Dũng Sĩ Chi Hồn

  Tại địa điểm: Dục Thành Thôn (137; 520)

  NPC Nam Cương Dũng Sĩ Chi Hồn

  Chuỗi nhiệm vụ Nam Cương

  1. Đánh bại Ban La Mạn Đà Hoa

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 75 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Ban La Mạn Đà Hoa và truy tìm Ban La Mạn Đà Hoa Nội Đan

  Ban La Mạn Đà Hoa Nội Đan đạo hữu sẽ nhận ngẫu nhiên khi mở Bảo Rương Nam Cương

  Phần Thưởng:

  Trong đó: Kim Cang Sư Triệu Hoán Phù là vật phẩm triệu hồi boss trong lãnh địa Bang Hội

  Boss Kim Cang Nhân Sư

  2. Đánh bại Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 75 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao và truy tìm Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao Nội Đan

  Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao Nội Đan đạo hữu sẽ nhận ngẫu nhiên khi mở Bảo Rương Nam Cương

  Phần Thưởng:

  Trong đó: Mộc Nhân Giả Triệu Hoán Phù là vật phẩm triệu hồi boss trong lãnh địa Bang Hội

  Boss Mộc Nhân Thần Giả

  3. Dũng Giả Thịnh Yến (1)

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 65 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Hán Giang Cự Viên 

  Boss Hán Giang Cự Viên 

  Nơi trả nhiệm vụ: NPC Lục Nhĩ Mỹ Hầu

  Phần Thưởng:

  4. Dũng Giả Thịnh Yến (2)

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 65 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Ban La Mạn Đà Hoa

  Boss Ban La Mạn Đà Hoa

  Nơi trả nhiệm vụ: NPC Man Đà Tiên Tử

  Phần Thưởng:

  5. Dũng Giả Thịnh Yến (3)

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 65 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao

  Boss Nhã Lỗ Tàng Song Đầu Giao

  Nơi trả nhiệm vụ: NPC Hàm Chúc Long

  Phần Thưởng:

  6. Nam Cương Chúc Phúc

  Yêu cầu cấp độ nhân vật nhận nhiệm vụ:  cấp 75 trở lên

  Số lần hoàn thành: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: Truy tìm Nhật Nguyệt Tinh Hoa

  Nhật Nguyệt Tinh Hoa đạo hữu sẽ nhận ngẫu nhiên khi mở Bảo Rương Nam Cương

  Phần Thưởng:

  Chi Thụ Triệu Hoán Phù: Dùng để mở Sinh Mệnh Chi Thụ trong lĩnh địa Bang Hội, các bang chúng sẽ ngồi xung quanh Sinh Mệnh Chi Thụ để hấp thụ tinh hoa khí tiên của nó.

  Sinh Mệnh Chi Thụ

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!