Big Update Huyết Thần Đại Chiến

Lục Minh Gia Tộc đời đời chuyên làm nghề đúc ấn đã ở ẩn từ lâu, nay lại xuất hiện nhưng lần này chỉ giúp chư vị đạo hữu chiếm được thành đúc ấn.

Lục Minh Gia Tộc

1. Nhiệm vụ NPC Lam Lục Minh

Địa điểm: Thành Đô (370;-527)

NPC Lam Lục Minh

Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ sẽ hiển thị tùy theo cấp độ hiện tại của quý Đạo Hữu.

- Cấp 90 sẽ hiển thị toàn bộ tất cả nhiệm vụ.

Yêu cầu nhiệm vụ:

Thu thập vật phẩm Mảnh Thạch Kỳ Dị, Ngọc Ấn Thô Sơ và Ngọc Ấn cấp trước đó

Tùy theo từng nhiệm vụ mà số lượng yêu cầu sẽ thay đổi.

Ngọc Ấn Thô Sơ: nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Huyết Minh Quang

Phần thưởng nhiệm vụ: Ngọc Ấn tương ứng với Nhiệm Vụ 

 

Rất nhiều Ngọc Ấn VIP đang chờ Đạo Hữu 

2. Nhiệm vụ NPC Tử Lục Minh

Địa điểm: Thành Đô (369;-514)

NPC Tử Lục Minh

1. Trao đổi Ngọc Ấn Thô Sơ

Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ: Cấp độ nhân vật từ 75 trở lên

Số lần hoàn thành: 1 lần/ngày

Yêu cầu nhiệm vụ: Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến (SL: 20), Huy Chương Dũng Khí (SL: 10)

Ngọc Ấn Thô Sơ Toái Phiến: ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt Boss Lớn cấm Địa Boss Thế Giới

Ngọc ấn Thô Sơ Toái Phiến

Phần thưởng nhiệm vụ: Ngọc Ấn Thô Sơ

Ngọc ấn Thô Sơ

2. Bách Dạ Ấn (cấp 2)

Yêu cầu cấp độ nhiệm vụ: Cấp độ nhân vật từ 85 trở lên

Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập vật phẩm Mảnh Thạch Kỳ Dị, Ngọc Ấn Thô Sơ và Bách Dạ Ấn cấp 1

Tùy theo nhiệm vụ từng phái khác nhau mà số lượng yêu cầu sẽ thay đổi.

Ngọc Ấn Thô Sơ: nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Huyết Minh Quang

Phần thưởng nhiệm vụ: Bách Dạ Ấn cấp 2 theo môn phái

Ngoài ra, nhằm giúp quý Đạo Hữu tăng tốc độ trong quá trình nâng cấp Ngọc Ấn nhanh hơn, Thánh Điện đã đưa vật phẩm Thiên Băng Ấn cấp 2 vào shop Kỳ Trân Các tại mục Nhiệm Vụ.

Nếu đạo hữu đã sở hữu vật phẩm này, đạo hữu chỉ cần nhận Q cao hơn là "Hoàng Mộng Ấn Cấp 1" để tiếp tục con đường nâng cấp Ngọc Ấn đặc biệt này.

Cũng như trang bị Bông TaiNgọc Bội, Ngọc Ấn cũng có thể tăng cường sức mạnh thông qua hệ thống khảm nạm tại NPC Thiết Tượng. Và bảo thạch dùng để khảm nạm Ngọc Ấn là Quang Bảo Thạch.

Khảm nạm Ngọc Ấn gia tăng sức mạnh

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 hoặc 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!