Liệt Hỏa Thần Thú

  Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú của ta cùng những chiến binh của chúng đã bị trúng tà khí của bọn Atula. Nay đã trốn xuống trần gian, có lẽ sẽ là đại kiếp cho người trần gian. Do chúng quá đông và rất mạnh, một mình ta không để thu phục toàn bộ chúng về lại Thiên Giới. Mong những anh hùng hào kiệt hãy giúp ta để tránh diệt vong nhân loại.

  Hoạt Động Liệt Hỏa Thần Thú

  Thời gian cập nhật:

  Từ 06h đến 08h ngày 15/09/2020

   Thời gian mở hoạt động:

  - Thời gian hoạt động: kéo dài trong 120 phút

  - Yêu cầu cấp độ tham gia: Cấp độ người chơi 50 trở lên

  - Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

   Quá trình hoạt động:

  - Sau khi sự kiện bắt đầu, hệ thống sẽ thông báo cho người chơi trên kênh hệ thống như sau: "Truyền tin: Siêu thú "Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú" đang xuất hiện tại nhân gian. Hào khiệt khắp nơi hãy nhanh chóng tiêu diệt chúng để tránh gây họa cho dân lành và giành lấy những báu vật từ chúng."

  - Đạo hữu hãy mau chóng tìm NPC Thông Thiên Thượng Tiên nhận nhiệm vụ và hoàn thành

  - Vị trí NPC Thông Thiên Thượng Tiên xuất hiện tại Thành Đô (264; -559)

  NPC Thông Thiên Thượng Tiên

  Chuỗi hoạt động gồm các nhiệm vụ sau:

  1. Tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (Sơ)

  Nhiệm vụ này có 3 mức độ khác nhau và được phân chia phù hợp với cấp độ của từng nhân vật

  - Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 50 đến 69

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ:

  - Tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 15) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 5)

  Phần Thưởng:

  2. Tiêu diệt Liệt Hỏa Sư (Sơ)

  Nhiệm vụ này cũng có 3 mức độ khác nhau và được phân chia phù hợp với cấp độ của từng nhân vật

  - Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 50 đến 69

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 30) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 10)

  Phần Thưởng:

  - Boss xuất hiện ở các khu vực: Kinh Cúc Lĩnh, Ôn Tuyền Cốc, Quỷ Phong Sơn Cốc, Phía Bắc Dục Thành Thôn.

  3. Tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (Trung)

  - Boss xuất hiện ở các khu vực:

  - Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 70 đến 79

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 20) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 10)

  Phần Thưởng:

  4. Tiêu diệt Liệt Hỏa Sư (Trung)

  - Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 70 đến 79

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 40) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 20)

  Phần Thưởng:

  - Boss xuất hiện ở các khu vực: Thanh Thành Thiên Sư Động, Hậu Sơn Bách Hoa, Mã Hùng Động, Thất Tu Kiếm Các.

  5. Tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (Cao)

  - Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 80 trở lên

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 20) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 10)

  Phần Thưởng:

  Trong đó:

   

  - Hỏa Sư Bảo Rương (Tiểu): Mở ra ngẫu nhiên nhận được: Tiểu Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 20%, Đại Hoành Bảo Thạch  Bao (2 viên - Khóa), Đại Quang Bảo Thạch  Bao (2 viên - Khóa), Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định), Kim Tinh Linh Thảo (Đã khóa định), Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao x10 (khóa định), Tụ Hồn Chung Bao x10 (khóa định), Hỏa Sư Chi Tinh (khóa định), .. và nhiều vật phẩm có giá trị khác.

  6. Tiêu diệt Liệt Hỏa Sư (Cao)

  - Mức độ 3: Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 80 trở lên

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 40) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 20)

  Phần Thưởng:

  Trong đó:

   

  - Hỏa Sư Bảo Rương (Trung): Mở ra ngẫu nhiên nhận được: Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30%, Rương Đại Hoành Bảo Thạch (3 viên - Khóa), Rương Đại Quang Bảo Thạch (3 viên - Khóa), Thất Tinh Thái Tinh (khóa định), Túi Mảnh Huyết Ngân x20 (Khóa định), Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao x20 (khóa định), Tụ Hồn Chung Bao x20 (khóa định), Hỏa Sư Chi Tinh (khóa định), ... và nhiều vật phẩm có giá trị khác.

  7. Tiêu diệt Liệt Hỏa Sư (Cao Cấp)

  Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 80 trở lên

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt Hỏa Sư Kiên Hùng (số lượng: 80) và Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú (số lượng: 40)

  Phần Thưởng:

  Trong đó:

   

  - Hỏa Sư Bảo Rương (Đại): Mở ra ngẫu nhiên nhận được: Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch, Thất Long Thái Tinh (Khóa Định), Lục An Thái Tinh (Khóa Định), Ngọc Ấn Thô Sơ, Thẻ tình yêu 2 (khóa định), Túi Mảnh Huyết Ngân x50 (Khóa định), Tàn Ảnh Bao x30 (khóa định), Tụ Hồn Chung Bao x30 (khóa định), Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao x30 (khóa định), Huy Chương Dũng Khí x50 ... và nhiều vật phẩm có giá trị khác.

  Siêu Boss Liệt Hỏa Sư Đại Thần Thú và Hỏa Sư Kiên Hùng

  - Boss xuất hiện ở các khu vực: Chân Núi Nga My, Khu Cư Trú Hắc Cốc, Mê Tung Lâm, Phi Lôi Lĩnh.

  8. Trao đổi thuần thú

  Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 50 trở lên

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: thu thập Hỏa Sư Chi Tinh (số lượng: 100)

  Phần Thưởng: Đạo hữu chọn 1 trong 2 loại

     

   

  Pét Tiểu Hỏa Long Sư

  Pét Hàn Sư Hạt Vĩ Thú

  9. Trao đổi kỵ thú

  Yêu cầu nhân vật có cấp độ: từ 50 trở lên

  Số lần tham gia: 1 lần/ ngày

  Yêu cầu nhiệm vụ: thu thập Hỏa Sư Chi Tinh (số lượng: 200)

  Phần Thưởng:

  Siêu kỵ thú Liệt Diệm Hỏa Sư

  Thần Long Buff

  Lưu ý chung:

  - Đạo hữu vui lòng nhận nhiệm vụ trước khi đi tìm và tiêu diệt Boss.

  - Khi đã nhận nhiệm vụ rồi vui lòng không "Hủy" nhiệm vụ, nếu "Hủy" sẽ mất những thành tích đã thu thập được trước đó.

  - Nhận nhiệm vụ cấp độ nào thì tiêu diệt Boss ở cấp độ đó mới được tính.

  - Boss sẽ tự động mất sau khi kết thúc thời gian sự kiện mỗi ngày.

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: 0901.306.283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

  Các tin khác